24. novembril kell 11.00–16.00 tutvustame (virtuaalselt) projekti LIFE Fit for REACH projekti tulemusi ja seome need ELi üldise poliitilise kontekstiga.

Tarbijad, ettevõtted ja riigiasutused on üha enam huvitatud keskkonnasõbralikest toodetest, mis ei ole inimeste tervisele ohtlikud.

25-26. novembril 2020 toimub LIFE Fit for REACH virtuaalne lõpukonverents pealkirjaga "5 aastat jõupingutusi ohtlike ainete heitkoguste vähendamiseks Baltimaade ettevõtetes".

Projekti LIFE Fit for REACH raames on valminud ohutuskaardi kontrollnimekiri, mis aitab kontrollida ohutuskaardi kvaliteeti. Näiteks on vajalik jälgida, et ohutuskaardil oleks kõik 16 jagu (vastavalt REACH-määruse Lisale II).