palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Projekta noslēguma konference tuvojas

Š.g. 25. un 26. novembrī notiks projekta LIFE Fit for REACH tiešsaistes noslēguma konference Piecu gadu pieredze bīstamo vielu emisiju samazināšanā Baltijas valstu uzņēmumos.

90 uzlabotas ķīmisko vielu pārvaldes piemēri dažādos uzņēmumos, t.sk., bīstamo vielu aizvietošana un resursu efektīvāka izmantošana!

Konferences pirmajā dienā iepazīstināsim ar dažādiem ķīmisko vielu pārvaldības jautājumiem, ilustrējot tos ar reālu uzņēmumu piemēriem. To, cik veiksmīgi bijuši apjomīgi un neliela apmēra bīstamo vielu aizvietošanas gadījumi, parādīs arī to vides ietekmes un sociālekonomisko ieguvumu analīze. Mēs dalīsimies ar saviem galvenajiem secinājumiem un mācībām, kas gūtas, īstenojot projektu un ieviešot REACH regulas prasības, kā arī piedāvāsim ieteikumiem dažāda līmeņa politikas veidotājiem.

Otrā konferences diena būs veltīta vides pārvaldības sistēmām un standartiem: mēs aplūkosim, kā tādi instrumenti kā ISO14.000, EMAS, zaļais iepirkums, var uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un samazināt ar tām saistītos riskus uzņēmumos.