palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Seminārs par ķīmiskajām vielām un vides pārvaldības sistēmām

25. novembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 virtuāli notiks seminārs Ķīmisko vielu riska pārvaldības iekļaušana vides pārvaldības sistēmās un standartos.

Seminārā iepazīstināsim ar iespējām sasaistīt ķīmisko vielu riska pārvaldību ar vides pārvaldības sistēmām, kā arī prezentēsim un pārrunāsim mūsu priekšlikumu vides pārvaldības sistēmai ISO 14002 saistībā ar ķīmisko vielu riska novērtēšanu un pārvaldīšanu.

Semināru rīko projekti LIFE Fit for REACH un Interreg NonHazCity.

Semināra darba kārtība aplūkojama ŠEIT.

REĢISTRĀCIJA atvērta līdz 20. novembrim.