SubSelect

SubSelect on MS Access'il põhinev elektrooniline töövahend, mis võimaldab teil võrrelda erinevaid aineid vastavalt kasutaja valitud kriteeriumidele: füüsikalis-keemilised ja toksikoloogilised omadused, kasutuspiirangud jne. SubSelect erineb sarnastest töövahenditest, sest annab võimaluse võrrelda lisaks ainetele ka segusid - see on väga oluline mitmesuguste alternatiivide otsimisel, võrdlemisel ja valimisel.

Töövahendi allalaadimiseks palume teil registreeruda!

Loe edasi

Kemikaalide arvestustabel

Lihtne Excel-näidistabel sobib ettevõttes kasutatavate või toodetud kemikaalide kohta teabe saamiseks ning nende üle arvestuse pidamiseks. Tabelis sisalduv info on aluseks kemikaalidega seonduvate tervise- ja keskkonnaalaste riskide hindamisel ning kemikaalide ohutul käitlemisel ettevõttes.

Tabeli allalaadimiseks...

Loe edasi