Andrus Ööpik, Peep Tammistu ja Karin Viipsi Henkel Balti Pärnu arenduslaborist käisid projekti LIFE Fit for REACH abil augusti lõpus tutvumas PDR tehasega ja arutamas koostöövõimalusi.

Euroopa Kemikaaliamet on avaldanud ELi liikmesriikide ettepanekud REACH väga ohtlike kandidaatainete nimekirja täiendamiseks nelja uue kemikaaliga.

PFAS ehk perfluoroühendid on tööstuslikult toodetud kemikaalid, mis on püsivad ning praktiliselt lagunematud, säilides looduses sadu (või lausa tuhandeid) aastaid. 1950ndatest aastatest kasutatakse PFAS-ühendeid tööstuse

Alates 9. maist 2019 hakkab Euroopa Liidus kehtima piirang metanooli kasutamisele tuuleklaasipesu- või jääsulatusvedelikes.

Projektis LIFE Fit for REACH osaleb ka üks juhtivaid puhastusvahendite tootjaid Leedus Naujoji Ringuva.

On raske ette kujutada, et nii väike disainibüroo nagu Temeso, mis disainib seadmeid ja prototüüpe ning annab üliõpilastele ja tuleviku inseneridele võimaluse oma tööd prakt

Toodetes ja tootmisprotsessides ohtlike ainete asendamisel motiveerivad Baltimaade väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid peamiselt keskkonnamõjud, seadusandlus ja töötajate ter

Ohtlike ainetega kokkupuutumise vähendamine nõuab konkreetseid tegevusi kõigilt ühiskonna gruppidelt, sh avalik sektor, kodanikud ja majandusettevõtted.