Privaatsuspoliitika

Balti Keskkonnafoorum (Registrinumber 80191103; Aadress: Liimi 1-501, Tallinn, 10 621, Eesti) (edaspidi “BEF Eesti” või “Meie”) haldab veebilehte http://www.fitreach.eu

Balti Keskkonnafoorum on võtnud endale kohustuse kaitsta kasutajate privaatsust. Käesolev Privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavadest, sealhulgas millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Andmete kasutamisel tagame nende konfidentsiaalsuse ning turvalise salvestamise. Andmete töötlemisel rakendame protseduure ja mehhanisme, mis tagavad, et andmetele ei ole ligipääsu kolmandate isikute poolt.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kui te soovite registreeruda uudiskirja saajaks, taotleda konsultatsioone või taotlede ligipääsu tööriistadele, küsitakse kasutajalt ees- ja perekonnanime, ettevõtte nime ja e-posti aadressit. Selle info andmisel kinnitate, et olete vähemalt 16 aastat vana. Me jätame endale õiguse kasutada neid andmeid tulevikus kasutajatega kontakteerumiseks (ligikaudu 24 kuud pärast andmete saamist).

Kodulehe külastamine

Kodulehekülje haldajatel on õigus kasutajate poolt saadavat informatsiooni kasutada kodulehekülje arendamiseks. Meil on õigus koguda anonüümset informatsiooni, mis ei ole seotud konkreetse kasutaja isikuga (näiteks sugu, vanus, keel, amet, asukoht, kodulehel tehtavad tegevused). Informatsioon on kogutud veebiliikluse analüüsimiseks, milline veebikanalid ning millised kodulehekülje osad pakuvad kasutajatele rohkem huvi.

Küpsised

LIFE Fit For REACH veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks muuta. Veebibrauserid on seatud hoiatama kasutajaid küpsiste eest ning kasutajatel on õigus küpsiste kasutamisest keelduda. Küpsiste mittelubamine ei piira veebilehele ligipääsu, kuid võib piirata kasutaja funktsionaalsust veebilehel. Serverid registreerivad kasutaja IP-aadressi, keeleseaded, operatsioonisüsteemi, internetiteenuse pakkuja, veebilehitseja seaded, kuupäeva ja kellaaja ning aja veedetud meie kodulehel. Info on kogutud ja kasutatud BEF Eesti poolt eesmärgiga tagada kodulehe tõrgeteta toimimine. Lisaks kasutatakse küpsiseid ka statistilistel eesmärkidel. Rohkem infot küpsiste kohta on leitav küpsiste poliitika osast.

Kolmandad osapooled

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele osapooltele

Andmete uuendamine

Teil on igal ajal võimalik nõuda enda andmete muutmist, uuendamist või kustutamist. Nendel juhtudel palume kontakteeruda meiega aadressil info@bef.ee või helistades numbrile +372 6597027

Ligipääs isiklikele andmetele

Tulenevalt teie kirjalikust palvest ning vastavalt kehtivatele regulatsioonidele informeerime teid järgmistest aspektidest:

  • Isiklikud andmed, mida BEF Eesti teie osas kasutab
  • Andmete päritolu ning kui kaua andmeid kasutatakse
  • Viimane muutmise kuupäev
  • Andmete kasutamise eesmärk
  • Kas andmete kasutamine on automatiseeritud
  • Muu informatsioon, mis tuleneb kehtivatest regulatsioonidest

Muudatused privaatsuspoliitikas

BEF Eesti eeldab, et enne kodulehe külastamist olete tutvunud privaatsus- ning küpsiste poliitikaga. Meil on õigus privaatsuspoliitikat muuta, andes sellest teada kodulehe uudiste osas. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 1. jaanuarist 2024.