toetabettevõtteid kemikaalide tõhusamal haldamisel
ja ohtlike ainete asendamisel

Projekti FFR2 partner Scanfil tegeleb telekommunikatsiooni ja tööstuselektroonika tootmisega. Paraku vajavad mõlemad valdkonnad ohtlike kemikaalide kasutamist. 

Oktoobris 2023 algas uus LIFE programmi projekt „LIFE FitforREACH-2 - Kemikaalidega seotud riskide juhtimine ja alternatiivide hindamine: vahendid ja parimad tavad ringluse toetamiseks, jätkusuutlikumate toodete loomiseks ja kahetsusväärse

LIFE projekt Fit for REACH viidi ellu 1. oktoobrist 2015 kuni 31. detsembrini 2020. Projekti kaasrahastasid Euroopa keskkonnaprogramm LIFE, Eesti, Läti ja Leedu valitsused ning 15 projektipartnerit.

Projekti raames on valminud lühivideod, mis tutvustavad kolmes projekti pilootettevõttes läbiviidud ohtlike kemikaalide vähendamisega seotud tegevusi.