Projektist

Euroopa Liidu LIFE programmi projekti “Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel” (Fit for REACH) eesmärgiks on valmistada ette väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tulevasteks väljakutseteks, mis puudutavad kemikaalide kasutamisega seotud piiranguid.

Pakume ettevõtetele kemikaalide käitlemise paketti, mis sisaldab:

  • suutlikuse suurendamist CLP-määruse ja ohutuskaartide nõuete osas;
  • nõuandeid kemikaalide arvestuse pidamiseks ja üldiseks ohutuks käitlemiseks;
  • juhiseid, kuidas järgida õigusaktidest tulenevaid kohustusi konkreetsete ainete osas;
  • ettepanekuid, kuidas rakendada ohtlike ainete asendamist kui põhimeedet kemikaalidest ja tootmisprotsessidest tulenevate keskkonna- ja tervismõjude vähendamiseks.