Ohtlike ainete asendamine

Kas mina pean asendama?

ASENDAMA peab kemikaale, millel on järgnevad omadused:
• põhjustavad vähki, muudavad meie DNA-d, kahjustavad viljakust või loodet;
• on keskkonnas raskesti lagunevad, akumuleeruvad ja toksilised;
• võivad avaldada inimese tervisele või keskkonnale tõsist mõju, põhjustades samaväärset ohtu kui eelnevalt loetletud mõjud, näiteks põhjustavad endokriinseid häired.

Kuidas need kemikaalid ära tunda?

  • Kontrolli, kas mõnel kemikaalidest, mida sa toodad, impordid, omavahel segad või kasutad, on etiketil järgnevad ohumärgid:

Skull+and+Crossbones.png Corrosion.png Health+Hazard.png Exclamation+Mark.png Environment.png

JAH?                     EI                       EI TEA?

Kui JAH – asendamine võib olla Sinu jaoks oluline.
Kui Sa EI TEA või ei ole kindel – peaksid asja edasi uurima.

  • Kas töötajad, kes puutuvad töökohal kokku kemikaalidega, on esitanud mistahes tervisekaebusi, näiteks sagedane peavalu, nahalööve, uimasus, iiveldus või silmaärritus? Kontrolli, milliseid kemikaale need töötajad kasutavad!

 

  • Kas Sinu kemikaalide ohutuskaartide 2. jaos on nimetatud ükski järgnevatest ohulausete koodidest?

Asendamine on väga tähtis  Teine prioriteet Asendamist peaks kaaluma

Ained, mis on lülitatud REACH kandidaatainete loetellu ja/või mis on klassifitseeritud järgmiste ohulausetega: H340, 350, 360, 361.

Ained, mis on lülitatud SinList’i (need on ained, mis võivad tulevikus olla lülitatud kandidaatainete loetellu, kuna nad vastavad samadele kriteeriumitele; neid on hinnanud ChemSec)

H300, 310, 311, 330, 362, 370, 372, 400, 410, EUH032

H301, 302, 304, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 331, 332, 334, 341, 351, 371, 373, 411, EUH029, EUH031

Miks peaksin asendama?

Asendamisel:
• Tagad vastavuse õigusaktide nõuetega (ei kasuta keelatud/piiratud aineid)
• Saad turueelise, kui asendad enne õiguslike nõuete jõustumist (esimese turule tulija eelis)
• Parandad oma ettevõtte imagot ja konkurentsivõimet
• Võid avastada huvitavaid uuendusi oma toote jaoks või parandada ressursitõhusust, kuna asendamise protsess hõlmab tavaliselt oma tegevuste laiemat hindamist

Kust ma abi leian?

Võta ühendust Balti Keskkonnafoorumiga ja arutame Sinu olukorda ja leide, et täpsemat selgust saada!