pomożefirmom w bardziej efektywnym zarządzaniu chemikaliami i zastępowaniu substancji niebezpiecznych

Jesteśmy dumni, że możemy powitać Polskę w projekcie LIFE Fit for REACH-2!

W październiku 2023 roku rozpoczął się nowy projekt programu LIFE "LIFE FitforREACH-2 - Zarządzanie ryzykiem chemicznym i ocena alternatyw: Narzędzia i najlepsze praktyki wspierające cyrkularność, tworzenie bardziej zrównoważonych produktó