toetabettevõtteid kemikaalide tõhusamal haldamisel
ja ohtlike ainete asendamisel

Läti mööblitootja KVIST SIA osaleb partnerina projektis LIFE Fit for REACH-2, mille eesmärk on parandada keskkonnasäästlikkust ja minna tootmises üle ohutumatele keemilistele alternatiividele.

12. juunil toimus LIFE Fit for REACH-2 projekti esimene ümarlaua arutelu „Kemikaalide riskijuhtimine ettevõtetes – kuidas neid toetada?“, mis oli suunatud kemikaaliohutuse valdkonnaga kokku puutuvatele erinevate ministeeriumite ja järelevalveasutuste spetsialistele ning kus osalesid ka erinevate tööstusliitude ja ettevõtete esindajad.
UAB 'ELGAMA-ELEKTRONIKA' on FFR-2 partnerettevõte, mis on spetsialiseerunud nutikate elektriarvestite arendamisele ja tootmisele.

Projekti FFR2 partner Scanfil tegeleb telekommunikatsiooni ja tööstuselektroonika tootmisega. Paraku vajavad mõlemad valdkonnad ohtlike kemikaalide kasutamist. 

Oktoobris 2023 algas uus LIFE programmi projekt „LIFE FitforREACH-2 - Kemikaalidega seotud riskide juhtimine ja alternatiivide hindamine: vahendid ja parimad tavad ringluse toetamiseks, jätkusuutlikumate toodete loomiseks ja kahetsusväärse

LIFE projekt Fit for REACH viidi ellu 1. oktoobrist 2015 kuni 31. detsembrini 2020. Projekti kaasrahastasid Euroopa keskkonnaprogramm LIFE, Eesti, Läti ja Leedu valitsused ning 15 projektipartnerit.

Projekti raames on valminud lühivideod, mis tutvustavad kolmes projekti pilootettevõttes läbiviidud ohtlike kemikaalide vähendamisega seotud tegevusi. 

25. novembril toimub virtuaalne töötuba teemal, kuidas kemikaalide riskijuhtimist paremini integreerida keskkonna juhtimissüsteemidesse ja standarditesse.