Kas Sinu ettevõtte müüb tooteid, mis sisaldavad ohtlikke kemikaale? Alates 1. juunist 2017 lõppeb üleminekuperiood kemikaalide märgistamiseks. Edasipidi võib tarnida ja turule tohib tuua üksnes uue punase äärisega ohupiktogrammidega märgistatud tooteid.
Euroopa Kemikaaliametil (ECHA) valmis eestikeelne ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend, mis aitab nii tarnijatel kui allkasutajatel koguda ja mõista ainete ning nende kasutusaladega seotud informatsiooni.
Veebruari alguses toimus Tallinnas rahvusvaheline seminar “REACH-määruse jõustamispraktikad”. Umbes 60 osalejat kümnest erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist, lisaks Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) esindajad, vahetasid kogemusi ja rääkisid kemikaalimääruse REACH jõustamise hetkeolukorrast.
2016. aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursil tunnustati keskkonnasõbraliku toote või teenuse kategoorias OÜ-d Epokate, kes töötas eelmisel aastal välja põrandakattevaigud, mis ei sisalda enam hormoonsüsteemi kahjustavat ohtlikku ainet 4-nonüülfenooli.
Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) liikmesriikide komitee liigitas üksmeelselt neli uut ainet väga ohtlikeks.  Jaanuarist 2017 on BPA, PFDA, PTAP ja 4-HPbI REACH kandidaatainete nimekirjas, kus ühtekokku on nüüd juba 173 ainet.
13. detsembril toimus kohtumine ministeeriumite, järelvalveasutuste, tööstusliitude, ettevõtete ja toetusi pakkuvate asutuste esindajate vahel, et vahetada mõtteid ohtlike kemikaalide asendamise teemal. Eesmärk oli arutleda, kas Eesti ettevõtjad on tegelikult valmis väga ohtlikke aineid asendama – kas ja kuidas saaks riik neid selles toetada?
Projekti LIFE Fit for REACH raames toimunud kolmel kemikaalide infopäeval Tallinnas, Tartus ja Pärnus osales kokku 43 inimest 29 ettevõttest. Üritustesarja eesmärgiks oli tutvustada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele REACH-määrust ja sellest tulenevaid nõudeid kemikaalide käitlemiseks.
Tööinspektsioon tuvastas sihtkontrolli käigus 30 keemilise puhastusega tegelevast ettevõttest 105 rikkumist. Enim probleeme on kemikaalide kasutamisega kaasnevate ohutegurite mõistmise ja neist tulenevate ohtude vältimisega.