Rootsi Kemikaaliinspektsioon (KEMI) analüüsis Euroopa turul kättesaadavaid bisfenoole. Uuring tuvastas 37 erinevat bisfenooli, millel võib olla endokriinsüsteemi kahjustav mõju. 
Euroopa Komisjon võttis tarbijaohutuse komitee soovitustele tuginedes vastu otsuse keelata kosmeetikatoodetes HICC, atranooli ja kloroatranooli kasutamise. Tegemist on allergeensete lõhnaainetega, mis on viimastel aastatel põhjustanud enim kontaktallergiat.
Juuli lõpus avaldas Euroopa Komisjoni otsuse, millega täpsustatakse tekstiilitoodetele Euroopa Liidu ökomärgise ehk Euroopa Liidu lillekese andmise ökoloogilisi kriteeriume. Muudatusega täpsustatakse, missugustele tekstiilikiududele ja vahetekstiilitoodetele kriteeriumid kohalduvad. Lisaks on otsuses toodud välja erandid ökomärgise saamiseks, kui tootes on taaskasutatud teatud kiude või mahepuuvilla.
64% eestlasi tunneb muret igapäevase kemikaalidega kokkupuute pärast, selgub juunis avaldatud Eurobaromeetri kemikaaliohutuse uuringu tulemustest. Umbes sama suur osa elanikkonnast teab tarbetoodetes, sh näiteks kodukeemias, kosmeetikas, riietes, elektroonikas või ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete mõjudest.
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas perfluoroheksaansulfoonhappe (PFHxS) kandidaatainete ehk väga ohtlike ainete nimekirja. Lisaks uuendati juba varasemalt loetellu kuulunud bisfenool A ja nelja ftalaadi infot, täpsustades nende mõju hormoonsüsteemi normaalsele toimimisele. REACH-määruse väga ohtlike ainete nimekirja kuulub nüüd 174 ainet.
Eesti Keemiatööstuse Liit koostöös MTÜ Balti Keskkonnafoorumiga korraldab koolituse kemikaale kasutavatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid – alates REACH-määrusest, registreerimisest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ning info edastamiseni tarneahelas. Lisaks toimub praktiline töö ohutuskaartidega.
Juunis lisandus REACH-määruse autoriseerimisnimekirja 12 kemikaali. See tähendab, et ainetele antud sulgemiskuupäevade järel neid turule viia ega kasutada enam ei saa, välja arvatud juhul, kui konkreetsele kasutusalale on taotletud autoriseering.
Kas soovite oma ettevõttes keskkonnale või tervisele kahjulikud kemikaalid asendada? Või toodate ise ohutumat ainet või toodet? Rootsi organisatsioon ChemSec on loonud online-keskkonna Marketplace, kus nii müüjad kui ostjad saavad vahendada ja vahetada ohutumate alternatiividega seonduvat infot.