Euroopa Komisjon alustas toiduga kokkupuutuvate materjalide seadusandluse hindamist

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (DG Sante) alustas ELi toiduga kokkupuutuvate materjalide (TKM) seadusandluse hindamist.food-2179178_1920.jpg

Liikmesriigid, kaubandusühingud, valitsusvälised organisatsioonid, konsultandid ja teised spetsialistid kohtusid 24. septembril Brüsselis toimunud iga-aastases DG Sante poolt läbiviidud töötoas.

Peale põhisätete visandamist 42 aastat tagasi, pole TKM seadusandlust kunagi hinnatud. TKM regulatsioon aastast 2004 kirjeldab kemikaali ohutuse üldiseid põhimõtteid ja näeb ette täiendavaid volitusi teatud materjalide ja toodete ELi meetmete rakendamiseks.

Samuti kehtivad teatud reeglid toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalidele, kuid puuduvad ühtlustatud eeskirjad teistele materjalidele. Samuti võivad need reeglid liikmesriigiti erineda.

Sabine Jülicher, Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi toidu- ja söödaohutuse ja innovatsiooni direktor ütles üritusel, et ELi ühtlustatud eeskirjade puudumine mitmetele toiduga kokkupuutuvatele materjalidele muudab ohutuse tagamise keeruliseks. Ta lisas, et puudub ülevaade, kuidas kehtiv seadusandlus toimib.

Grupp valitsusväliseid organisatsioone rõhutas oma ettekandes, et TKM seadusandlus on täis auke ning vajab hädasti uuendamist. Nende sõnul puuduvad ELis eeskirjad, mis põhjalikult hõlmaksid materjale nagu paber ja papp, trükivärvid, katted ja liimid. Nad lisasid, et kui REACH vaadatakse üle iga viie aasta järel ning üldiselt sama kehtib enamikule ELi keskkonna seadusandlusest, siis TKM seadusandlust pole siiani üle vaadatud.

CHEM Trusti direktor Michael Warhurst mainis, et samal ajal puuduvad ühtlustatud ametlikud juhised, mis aitaksid toidutööstusel tõestada, et toimitakse nõuetekohaselt. Samuti kinnitas ta, et ühtlustatud meetmete puudumine ei tähenda, et toiduga kokkupuutuvate materjalide kasutamine on ohtlik.

TKM seadusandluse hindamisprojekti teostaja Ecorys teatas, et alates novembrist võetakse ühendust sidusrühmadega. Uue aasta alguses luuakse ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete paneel ning alustatakse avaliku aruteluga. Esimest versiooni lõpparuandest oodatakse suveks. Teine huvirühmade töötuba on plaanitud järgmise aasta septembrisse.

Lõpparuanne peaks plaanide kohaselt valmima oktoobriks 2019.