toetabettevõtteid kemikaalide tõhusamal haldamisel
ja ohtlike ainete asendamisel
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru projektidele, mis tõstavad teadlikkust ressursikasutusest ning loovad eeldused ettevõtete ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Toetust antakse ülevaatliku või detailse ressursiauditi tegemiseks ettevõtetes. Taotleda saavad äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on mäetööstus või töötlev tööstus.
Aitame viia Teie ettevõtte tegevust vastavusse REACH-määrusega. Pakume ekspertnõu, soovitusi kemikaaliarvestuse pidamiseks, koostame ohtlike ainete asendusplaani ja anname juhiseid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
MTÜ Balti Keskkonnafoorum koostöös Terviseameti kemikaaliohutuse osakonnaga korraldas 9. novembril Pärnus infopäeva kemikaale tootvatele või kasutavatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid ning käsitleda ohtlike kemikaalide piiramise ja asendamise temaatikat.
14. septembril toimunud kemikaalide infopäeval tutvustati kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid ning käsitleda ohtlike kemikaalide piiramise ja asendamise temaatikat.
8. juunil Tallinnas toimunud ettevõtetele suunatud kemikaalide infopäeval rääkis Balti Keskkonnafoorumi kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu osalejatele REACH-määrusest tulenevatest kemikaalide käitlemise nõuetest. Lisaks käsitles ettekanne ohtlike ainete piiramise ja asendamise temaatikat, tutvustades väga ohtlikke aineid, kandidaataineid ja autoriseerimisloetelu.
2016. aasta 1. novembril toimub Tallinnas Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a) infoseminar "Tootmisjääkide kasutamine ettevõttes". Infoseminari eesmärk on pakkuda ettevõtetele ideesid, kuidas jäätmeid ja tootmisjääke kasutada oma tootmise ressursitõhusaks muutmisel.