palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas
Zviedrijas ķīmisko vielu aģentūra (KEMI) pētījumā atklājusi, ka 37 dažādi bisfenoli varētu būt bīstami cilvēku endokrīnajai sistēmai. Tikai nupat Eiropas Komisija iekļāvusi bisfenolu A (BPA) īpaši bīstamo vielu sarakstā, jo tas ir toksisks reproduktīvajai sistēmai.
10.jūlijā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk – ECHA) kandidātvielu sarakstam pievienojusi PFHxS kā ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu vielu.
Vairums Latvijas iedzīvotāju ir satraukti par bīstamo vielu ietekmi uz veselību un vidi un netic, ka produkti, kas satur ķimikālijas, ir pietiekami droši.
Aicinām mazos un vidējos uzņēmumus, kuri savā ikdienas darbā izmanto bīstamās vielas, pieteikties un iegūt līdz pat 10 tūkst. eiro atbalstu šo ķimikāliju aizvietošanai.
Marketplace ir jauna vietne internetā, kur meklēt un piedāvāt citiem uzņēmumiem drošākas alternatīvas, lai mazāk izmantotu īpaši bīstamās vielas.
No šā gada 1. jūnija visiem ķīmiskajiem maisījumiem, ko laiž tirgū jūsu uzņēmums, ir jābūt marķētiem saskaņā ar Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulu.
Eiropas ķīmisko vielu aģentūra laidusi klajā ceļvedi par drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem latviešu valodā.
Saskaņā ar REACH regulu uzņēmumiem, kuri ražo vai importē ķīmiskās vielas virs 1 tonnas/gadā, līdz 2018. gada 31. maijam tās ir jāreģistrē – atgādina Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk - ECHA). Ja vielas nebūs reģistrētas, tās vairs nevarēs izmantot.