Publikācijas

 

 

Projekta materiāli

Leimanis.png Projekta rezultātu kopsavilkums
   
FitforREACH 1st pageLV.png Projekta atziņas un politikas rekomendācijas

 

Biežāk uzdotie jautājumi par ķīmisko vielu pārvaldību un bīstamo vielu aizvietošanu
for webpage_COVER pic.png Brošūra ar ilustrētiem stāstiņiem par ķīmisko vielu pārvaldības jautājumiem

 

Materiāli uzņēmumiem

 

GetAttachmentThumbnail_1.png Vides paziņojumu izmantošana: kā informēt klientus par produktu vides priekšrocībām?
vadlinijas.jpg Ceļvedis iesācējiem: kā uzņēmumiem iepirkt izejvielas pārdomāti, lai labāk pārvaldītu bīstamās vielas
Maisijumu sintezetajiem.jpg Aizvietošana maisījumu sintezētājiem
Fit_for_REACH_buklets_vaks.jpg LIFE Fit for REACH buklets
buklets uzņēmumu.jpg

Atbalsts uzņēmumiem efektīvākai ķīmisko vielu pārvaldībai un bīstamo vielu aizvietošanai

Īsumā par rīkiem, kuri uzņēmumiem pieejami fitreach.eu/lv

Vai uznemumam jaaizvieto.jpg Vai jūsu uzņēmumam aizvietošana ir svarīga?
vadlinijas_0.jpg Vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu palīdzēs orientēties CLP regulā un ļaus saprast, kā atlasīt būtiskāko informāciju, veicot maisījumu klasificēšanu un marķēšanu. Aplūkotas visas bīstamības klases, uzsverot  vispārīgos klasificēšanas pamatprincipus, piemēram, vai klasificēšana kādā bīstamības klasē balstās uz aprēķiniem vai testiem. Vadlīnijas sniedz arī praktiskus piemērus nepieciešamajiem aprēķiniem, klasificējot maisījumus

 

Aizvietošanas labie piemēri uzņēmumos