Pasākumi

LIFE Fit for REACH:

  • Sešos partneruzņēmumos testēs un ieviesīs virkni pasākumu, kas palīdzēs aizvietot identificētās bīstamās vielas, kā arī paaugstinās resursu efektivitāti  
  • Īstenos neliela apjoma aizvietošanu vai ieviesīs efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību vēl 50 - 80 uzņēmumos
  • Izstrādās īpašu tiešsaistes rīku, kas palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem īstenot veiksmīgāku un efektīvāku bīstamo vielu pārvaldību
  • Informēs par REACH regulas ieviešanu, uzņēmumu “zaļināšanu”, “zaļo” patēriņu un citām tēmām