Par projektu

Eiropas Savienības bīstamo ķīmisko vielu likumdošanā ražotājiem ir noteikta liela atbildība par vielu pārvaldību. Tomēr daudzkārt bīstamās vielas vidē nonāk no  ļoti mazām kompānijām, kuras pat neapzinās, ka izmanto šādas ķimikālijas. Šie uzņēmumi nevar atļauties sarežģītas licencēšanas procedūras, tāpat tiem trūkst zināšanu un līdzekļu, lai atrastu drošākas alternatīvas. Tikmēr bīstamās vielas nonāk vidē, negatīvi ietekmē tajā esošās ekosistēmas, uzkrājas barības ķēdē un agri vai vēlu atkal atgriežas pie cilvēka.

LIFE Fit for REACH ir starptautisks projekts, kurš palīdz trīs Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un savlaicīgi ieviest Eiropas Savienības regulas par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasības.
Projekts uzņēmumiem piedāvā konsultācijas tādos ķīmisko vielu pārvaldības jautājumos kā ķimikāliju klasificēšana un marķēšana, drošības datu lapas, likumdošanas prasības attiecībā uz noteiktām bīstamajām vielām un ieteikumi, kā tās aizvietot ar drošākām alternatīvām, lai samazinātu uzņēmuma darbībā un produktos izmantoto vielu negatīvo ietekmi uz vidi.

LIFE Fit for REACH:

  • Sešos partneruzņēmumos testē un ievieš virkni pasākumu, kas palīdzēs aizvietot identificētās bīstamās vielas, kā arī paaugstinās resursu efektivitāti  
  • Īsteno neliela apjoma aizvietošanu vai ievieš efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību vēl vairākos uzņēmumos
  • Piedāvā īpašus tiešsaistes rīkus, kas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem īstenot veiksmīgāku un efektīvāku bīstamo vielu pārvaldību
  • Informē par REACH regulas ieviešanu, uzņēmumu “zaļināšanu”, “zaļo” patēriņu un citām tēmām

 

Sižets par LIFE Fit for REACH atbalstu uzņēmumiem
Autors: projekts Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā

 

 

Reportāža Euronews Business Planet par projekta atbalstu uzņēmumiem
Autors: Euronews 

 

Reportāža Euronews Business Planet par projektu
Autors: Euronews