palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas
Jaunais LIFE projekts sākās 2023.gada 1.oktobrī un turpināsies 4 gadus līdz 2027.gada 30.septembrim.
Pateicoties projektam, vispirms uzņēmums sakārtoja ķīmisko vielu uzskaites sistēmu, kas ļāva pārskatīt visas izmantotās vielas.
"Nozīmīgākais ieguldījums vides aizsardzībā" un "Finansiāli apjomīgākais projekts" - LIFE Fit for REACH plūc laurus šajās divās "LIFE Balva 2020" nominācijās.
Tekstilmateriālu apstrādes procesos - pirmapstrādē, krāsošanā, gala apstrādē - izmanto daudz dažādu ķīmisku vielu, arī videi un cilvēka veselībai kaitīgas.