palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Ražošanas uzņēmums aizstāj bīstamās vielas

Pateicoties projektam, vispirms uzņēmums sakārtoja ķīmisko vielu uzskaites sistēmu, kas ļāva pārskatīt visas izmantotās vielas.

Šis darbs bija ļoti laikietilpīgs, taču tas sniedza pārskatu par to, kādas vielas un kādos daudzumos uzņēmums ikdienas darbā izmanto.  Tas ļauj, sekojot līdz izmaiņām normatīvajos aktos, pieņemt lēmumu par ķīmisko vielu aizvietošanas nepieciešamību nākotnē.

Ķīmisko vielu inventarizācijas procesa gaitā tika identificēta nepieciešamība pilnveidot ražošanas procesā izmantoto sērā dioksīda dozēšanas sistēmu, kā arī izpētīt tetranātrija etilēndiamīna tetraacetāta (EDTA) aizvietošanas iespējas.

1.jpgEDTA uzņēmumā neizatoja tīrā veidā, bet tas bija mazgāšanas līdzekļa ŪLA un dezinficējoša līdzekļa NDDA sastāvā. Izvērtējot šos līdzekļus un to izmantošanu, tie tika aizvietoti ar EWOL Professional Formula AGD. Savukārt, samazinot ar sēra dioksīda izmantošanu saistītos darba un vides riskus, projekta ietvaros tika pasūtītas, kalibrētas, uzstādītas un pielāgotas darba vietai divas dozēšanas sistēmas.