Par projektu

Eiropas Savienības bīstamo ķīmisko vielu likumdošanā ražotājiem ir noteikta liela atbildība par vielu pārvaldību. Tomēr daudzkārt bīstamās vielas vidē nonāk no  ļoti mazām kompānijām, kuras pat neapzinās, ka izmanto šādas ķimikālijas. Šie uzņēmumi nevar atļauties sarežģītas licencēšanas procedūras, tāpat tiem trūkst zināšanu un līdzekļu, lai atrastu drošākas alternatīvas. Tikmēr bīstamās vielas nonāk vidē, negatīvi ietekmē tajā esošās ekosistēmas, uzkrājas barības ķēdē un agri vai vēlu atkal atgriežas pie cilvēka.

LIFE Fit for REACH ir starptautisks projekts, kurš palīdzēs trīs Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un savlaicīgi ieviest Eiropas Savienības regulas par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasības.
Projekts uzņēmumiem piedāvās konsultācijas tādos ķīmisko vielu pārvaldības jautājumos kā ķimikāliju klasificēšana un marķēšana, drošības datu lapas, likumdošanas prasības attiecībā uz noteiktām bīstamajām vielām un ieteikumi, kā tās aizvietot ar drošākām alternatīvām, lai samazinātu uzņēmuma darbībā un produktos
izmantoto vielu negatīvo ietekmi uz vidi.

Sižets par LIFE Fit for REACH atbalstu uzņēmumiem
Autors: projekts Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā