palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Esam uzsākuši jauno LIFE FitforREACH-2 projektu

Jaunais LIFE projekts sākās 2023.gada 1.oktobrī un turpināsies 4 gadus līdz 2027.gada 30.septembrim.

Projekta pilnais nosaukums ir - Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus produktus un izvairītos no nevēlamas aizstāšanas – LIFE FitforREACH-2.

Šajā projektā piedalās kopumā 16 partneri no visām Baltijas valstīm un Polijas. Projekta vadošais partneris ir BEF Igaunija (Balti Keskkonnafoorum).

Latvijā kopā ar Baltijas Vides forumu projektā piedalās Ekodizaina Kompetences Centrs, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA), pilotuzņēmumi – SIA KVIST, SIA Balticfloc, SIA Kinetics Nail Systems.

LIFE FitforREACH-2 projekta mērķi ir līdzīgi kā iepriekšējam FitforREACH, kas tika īstenots no 2015.-2020.gadam. Galvenais projekta mērķis ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus Baltijas valstīs un Polijā, kas savos produktos vai procesos izmanto bīstamas ķīmiskās vielas.

Lai šo mērķi sasniegtu, projektā ir plānots:

  • Uzsākt vai uzlabot ķīmisko vielu riska pārvaldības sistēmu ieviešanu uzņēmumos.
  • Samazināt bīstamo vielu izmantošanu un ar to saistīto iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Projekts atbalstīs bīstamo vielu aizvietošanu un samazināšanu, kā arī projekta eksperti sniegs konsultācijas par ķīmisko vielu risku pārvaldību, kas ietver tādas tēmas kā DDL, (bīstamo) ķīmisko vielu uzskaiti, vielu uzglabāšanu, darbības ar bīstamām vielām, darba drošību, galaprodukta nekaitīgumu, kā arī saziņu piegādes ķēdē u.c. tēmām.

Eksperti palīdzēs uzņēmumiem īstenot REACH regulas un citu normatīvu aktu prasības attiecībā uz bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu.

Īpašs uzsvars projektā tiks likts arī uz rūpīgu alternatīvu izvērtēšanu, lai izvairītos no nevēlamas aizvietošanas, kad bīstama viela tiek aizvietota ar līdzvērtīgi bīstamu vielu.