palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Scanfil, LIFE FFR-2 projekta partneris, nodarbojas ar telekomunikāciju un rūpnieciskās elektronikas ražošanu. Diemžēl abās jomās ir jāizmanto bīstamas ķīmiskās vielas.

2024. gada 20.jūnijā Rīgā notika LIFE programmas līdzfinansētā projekta “FitforREACH-2 Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtējums” pirmā uzraudzības grupas sanāksme. 

Jaunais LIFE projekts sākās 2023.gada 1.oktobrī un turpināsies 4 gadus līdz 2027.gada 30.septembrim.
Pateicoties projektam, vispirms uzņēmums sakārtoja ķīmisko vielu uzskaites sistēmu, kas ļāva pārskatīt visas izmantotās vielas.
"Nozīmīgākais ieguldījums vides aizsardzībā" un "Finansiāli apjomīgākais projekts" - LIFE Fit for REACH plūc laurus šajās divās "LIFE Balva 2020" nominācijās.
Tekstilmateriālu apstrādes procesos - pirmapstrādē, krāsošanā, gala apstrādē - izmanto daudz dažādu ķīmisku vielu, arī videi un cilvēka veselībai kaitīgas.
13 uzņēmumu ir samazinājuši bīstamās vielas savā ikdienas darbā. Vairāk nekā 30 kompāniju saņēmušas konsultācijas ķīmisko vielu pārvaldības jautājumos, bet aptuveni 600 uzņēmumu pārstāvju padziļinājuši zināšanas šajā jomā. Tāds ir īsais bīstamo vielu aizvietošanas atbalsta projekta LIFE Fit for REACH paveiktā kopsavilkums Latvijā.
5.septembrī  no plkst. 13.30 - 15.00 festivāla Lampa laikā aicinām uz tiešsaistes diskusiju Kas lācītim vēderā? Kaitīgās ķīmiskās vielas mums apkārt.