padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą
2019 11 26 Nors Lietuvoje vykdomi įvairių fondų finansuojami klimato kaitos, energijos efektyvumo ir aplinkosaugos projektai, tačiau šalis vis dar iki galo neišnaudoja visų finansavimo galimybių, kurias suteikia Europos Sąjungos programos LIFE, Horizon 2020, BBI JU ar Interreg. 
2019 10 08 Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) skatina labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis netechnolologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (to, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus. 
2019 07 31 Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), įtraukė keturias naujas chemines medžiagas į kandidatinį SVHC sąrašą, dėl jų toksiškumo reprodukcijai, endokrininę sistemą ardančių ir kitų susirūpinimą keliančių savybių.
2019 07 23 Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pateikė rekomendacijas Europos Komisijai pakeisti REACH reglamento XIV priedą (Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą), į jį įtraukiant endokrininę sistemą ardančių medžiagų savybes keturioms ftalatų grupės medžiagoms.
2019 04 11 Aplinkos apsaugos agentūra bendradarbiaudama su Baltijos aplinkos forumu organizuoja nemokamą seminarą, skirtą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų tolesniems naudotojams. 
2019 03 19 Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) užsakymu Profesinės medicinos institutas atliko studiją. Pavojingoms medžiagoms ir didžiausią riziką darbuotojų sveikatai keliantiems sektoriams Europos Sąjungoje (ES) nustatyti naudoti naujausi metodai. Studijos metu buvo rinkti duomenys, gauti iš įvairių viešai prieinamų šaltinių.
019 02 26 Projekte „LIFE Fit for REACH“ dalyvauja viena iš švaros priemonių gamintojų lyderių Lietuvoje – „Naujoji Ringuva“. Skalbimo, valymo bei kūno ir plaukų priežiūros priemones gaminančiai įmonei svarbūs aukšti kokybės bei aplinkosaugos standartai, tad  projekto ekspertinės bei finansinės pagalbos dėka dalis produktų atnaujinta į dar draugiškesnius žmogui ir aplinkai. 
2019 02 26 Nuo 2019 m. gegužės 9 d. metanolio naudojimas Europos Sąjungoje bus ribojamas automobilių langų stiklo plovimo ir atitirpinimo skysčiuose.