Apie projektą

FFR-2 projektas skirtas cheminės taršos prevencijai. Pasak JT, ši tarša yra viena iš trijų pasaulinių krizių, keliančių pavojų Žemei, ir yra susijusi su biologinės įvairovės nykimu ir klimato kaita. Naujausi tyrimai rodo, kad dalis ES gyventojų yra veikiami ne vienos pavojingos cheminės medžiagos, dėl ko kyla neigiamo poveikio sveikatai rizika. Europos vandens telkinių būklė ir neseniai kilę skandalai dėl geriamojo vandens užterštumo PFAS rodo, kad būtina skubiai apriboti pavojingų medžiagų patekimą į gamtinę aplinką. 

Įmonėse gali trūkti žinių apie ES teisės aktų reikalavimus dėl cheminės saugos, ar ar išteklių ir gebėjimų reikalavimų įgyvendinimui. Cheminė sauga, kaip verslo pagrindas ir konkurencinis pranašumas, kol kas nėra įtikinamas argumentas gerinti cheminių medžiagų rizikos valdymą. Sistemingas cheminių medžiagų rizikos valdymas įmonėse yra labai svarbus siekiant įvardinti problemas, galimus pažeidimus ir su tuo susijusius poreikius, įskaitant pavojingų cheminių medžiagų pakeitimą. Cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemos turi būti paprastos, suprantamos ir lengvai įgyvendinamos mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ).

Projektas "Cheminių medžiagų rizikos valdymas ir alternatyvų vertinimas: priemonės ir geriausia praktika, padedanti palaikyti žiediškumą, kurti tvaresnius produktus ir išvengti netinkamų alternatyvų pasirinkimo - LIFE FitforREACH-2" grindžiamas keliais principais:

  1. Pagalba savarankiškai veiklai: FFR-2 mokymai, informacija, gairės ir priemonės yra skirti bendrovėms, kurios siekia įsidiegti gerą rizikos valdymo sistemą. Gebėjimų ugdymas ir konsultacijos padeda "mokytis veikiant".
  2. Atsižvelgimas į tiekimo grandinę: įmonės yra ekonominės ekosistemos dalis; pokyčiai daro poveikį klientams ir gali būti svarbūs tiekėjams bei kitoms suinteresuotosioms šalims. Į tai atsižvelgiama cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemoje ir jos įgyvendinimo gairėse.
  3. Būvio ciklo požiūrio taikymas: vykdant veiklą atsižvelgiama į visą cheminės medžiagos būvio ciklą, kad, keičiant ar perprojektuojant gaminius ir paslaugas, būtų išvengta cheminės rizikos ar naštos aplinkai perkėlimo.
  4. Problemų sprendimas ten, kur jos kyla: analizuojant cheminių medžiagų rizikos valdymo iššūkius siekiama nustatyti problemų priežastis ir rasti sprendimus, kurie tas priežastis pašalintų. Radikalus problemos priežastį iš esmės pašalinantis sprendimas yra pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas, nes toksiškumo šaltinio tiesiog nepaliekama. 
  5. Holistinio vertinimo ir atsargumo principo taikymas: gairės ir priemonės paaiškina kaip atlikti išsamų problemų ir sprendimų vertinimą. Būti „atsargiems“ gali reikšti neapsiriboti vien tik teisiniais reikalavimais, bet ir atsižvelgti į numanomus ateityje atsirasiančius reikalavimus bei pokyčius. 
  6. Tvirto cheminių medžiagų rizikos valdymo pagrindo užtikrinimas: atsižvelgiant į pagalbos savarankiškai veiklai poreikį ir siekiant tvarių pokyčių įmonėse, esminis FFR-2 aspektas yra cheminių medžiagų rizikos valdymo kompetencijų ugdymas, ypač dėl informacijos surinkimo, supratimo ir naudojimo.