Viešieji pirkimai

Kaip pasiekti aukštesnę kokybę (cheminių produktų ir gaminių nereikalingų pavojingų savybių vengimas)? Tiekimo grandinės valdymas ir produkto kokybės standartai

„Viešųjų pirkimų” terminas dažniausiai yra siejamas su valstybinėmis institucijomis, kurios turi atitikti viešųjų pirkimų taisykles, tačiau panaši pirkimų praktika gali būti taikoma ir privačiame sektoriuje. Privačios įmonės gali gauti ir naudos sukurdamos savo pirkimų taisykles. Kartais įmonėms gali būti keliamas reikalavimas turėti savo pirkimų procedūras, tad jos gali tapti tiek įmonės, tiek jos klientų vidinės vadybos dalimi.

Įmonės gali sukurti savo viešųjų pirkimų politiką apimdamos dvi sritis:

·       Techniniai reikalavimai ir procesai, skirti nustatyti techninius kokybinius reikalavimus gaunamoms žaliavoms.

·       Tiekimo grandinės orientavimas į taisykles, kaip atrinkti tiekėjus ir kaip sukurti geresnę komunikacijos ir bendradarbiavimo kultūrą su tiekėjais.   

Svarbi viešųjų pirkimų sistemos dalis yra gaunamų žaliavų kokybės kontrolė ir reakcijos mechanizmas, jeigu pastebimi neatitikimai. Sąlygos turi būti numatytos sutartyse su tiekėjais.

Kalbant apie pavojingų medžiagų buvimą žaliavose (produktuose ir cheminėse medžiagose), svarbu reikalauti informacijos apie pavojingas chemines medžiagas (pvz. apie tam tikros pavojingos cheminės medžiagos kiekį, saugos duomenų lapus) prieš priimant sprendimą dėl pirkimo. Tais atvejais kai klientas sprendžia, kokios medžiagos bus naudojamos (pvz. statybų sektoriuje ar teikiant specifines paslaugas), žinojimas apie naudojamų medžiagų pavojingumą gali padėti derėtis dėl darbų kainos susijusios su įmonės darbuotojų sveikata ir aplinkos apsauga.  

Įmonėms, kurios nori dirbti efektyviau ir gerinti žaliavų bei pavojingų cheminių medžiagų valdymą, siūlome pasinaudoti „Žaliųjų pirkimų vadovu įmonėms: pirmi žingsniai geresnio pavojingų medžiagų valdymo link”. Šis vadovas sudarytas iš aiškinamojo  įvado ir „Excel“ įrankio su patikros lapu bei pavyzdžiais, kaip sukurti arba tobulinti vidaus pirkimų valdymo sistemą.

Taip pat daug naudingos informacijos galite rasti Europos Komisijos paruoštame Žaliųjų pirkimų vadove „Pirmenybė žaliajam pirkimui!“.