Reikalavimai sandėlio vietai

Įrengiant naują sandėlį pirmiausia reikia išsirinkti tinkamą vietą, kur nėra potvynių rizikos, nestabilaus dirvožemio ir kitų grėsmių. Vieta turi atitikti nacionalinių teisės aktų, teritorijų planavimo ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus, o teritorijos planą turi patvirtinti atsakingos institucijos.

Sandėlio teritorija turi būti apsaugota ir tinkamai tvarkoma, privalu laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Turi būti imtasi visų priemonių, kad cheminės medžiagos nepatektų į dirvožemį, paviršinius ar požeminius vandenis. Sandėliavimo teritorijose reikalingi tinkami praėjimai, prieiga transporto priemonėms, pakankamas apšvietimas, perspėjamieji ženklai, evakuacijos schemos ir įdiegtos priešgaisrinės sistemos (dūmų detektoriai, gesintuvai, purkštukai ir kt.). Taip pat rekomenduojama, įrengti antrinę sulaikymo sistemą, kaip papildomą priemonę galinčią padėti išvengti cheminio nuotėkio į aplinką nelaimingo atsitikimo metu (pavyzdžiui, didelio masto cheminis nuotėkis arba gaisras, po kurio gesinimo vanduo užsiteršia cheminėmis medžiagomis, todėl jį reikia surinkti ar deramai atsikratyti).

Jei saugojimo patalpose laikomos lakios medžiagos, reikalinga įrengti ventiliacijos sistemas, o jeigu cheminės medžiagos jautrios temperatūrų pokyčiams, svarbu užtikrinti pastovią temperatūrą. Patalpų vidus turi būti įrengtas naudojant nedegias, cheminių medžiagų poveikiui atsparias medžiagas, tam kad apsaugoti pastato konstrukcija nuo cheminių medžiagų poveikio, o pastatas turi atlaikyti išorinį gaisrą. Viduje - visi gaisro šaltiniai turi būti pašalinti, pavyzdžiui, netvarkingos elektros sistemos ar netvarkinga elektroninė įranga, kuri gali sukelti žiežirbas ar užsidegti. Sandėlio darbuotojai turi  būti apmokyti ir laikytis priešgaisrinės ir darbų saugos.

Sandėlių viduje, lentynos ir cheminių medžiagų spintos turi būti pagamintos iš ugniai ir cheminiam poveikiui atsparių ir tvirtų medžiagų. Jos turi būti pastatytos ant lygaus paviršiaus užtikrinant stabilumą. Maksimalus svorio limitas turi būti aiškiai užrašytas ir neturėtų būti perkrautas, o didžiausi svoriai dedami lentynos apačioje. Jeigu sandėlyje naudojami keltuvai ar kitos transportavimo priemonės, reikėtų naudoti apsaugą nuo susidūrimų. Degius skysčius (pvz. tirpiklius) geriausia laikyti specialiose cheminių medžiagų spintose. Taip pat, sandėlyje turėtų būti sorbentų, kuriuos galima būtų panaudoti mažo mastelio nuotėkių atveju.

Kai cheminės medžiagos laikomos lauke, naudotojai turi užtikrinti, kad talpos yra nelaidžios, o sandėliavimo vieta turi būti po stogu.