LIFE Fit for REACH

Ankstesniame projekte „Baltijos šalių bandomieji atvejai dėl išmetamųjų teršalų mažinimo (pakeičiant pavojingas chemines medžiagas) ir efektyvaus išteklių naudojimo“ („LIFE Fit for REACH“) 2015–2020 m. šešios įmonės partnerės, gaminančios cheminius mišinius ar produktus, pakeitė bent po vieną pavojingą cheminę medžiagą. Dvi iš jų taip pat padidino išteklių naudojimo efektyvumą viename gamybos procese. Be to, maždaug 80 mažų ir vidutinių įmonių įvairiuose sektoriuose pakeitė pavojingas chemines medžiagas mažiau pavojingomis alternatyvomis arba pagerino įmonės cheminių medžiagų rizikos valdymą. Projekto metu buvo surengta daug informacinių renginių, mokymų ir seminarų. Išleistos brošiūros ir lankstinukai, kuriuose pateikiamos cheminių medžiagų rizikos valdymo įmonėse rekomendacijos. Į apskritųjų stalų diskusijas buvo įtraukti suinteresuoti subjektai nacionaliniu mastu. Tarptautinė auditorija buvo kviečiama į diskusijas seminaruose.

Įgyvendinant projektą „LIFE Fit for REACH“ gerokai sumažėjo pavojingų cheminių medžiagų naudojimas dėl jų pakeitimo alternatyviomis, taip pat išmetamų teršalų kiekis, o informuotumas ir supratimas apie chemines medžiagas padidėjo. Tačiau nustatyta, kad vis dar reikia tobulinti cheminių medžiagų rizikos valdymą įmonėse, ko ir bus siekiama įgyvendinant projektą „LIFE Fit for REACH-2“.

LIFE Fit for REACH:

1.Šešiose įmonėse įgyvendintos kompleksinės programos, kurios padėjo pakeisti kai kurias pavojingas chemines medžiagas arba padidinti išteklių naudojimo efektyvumą bei sumažinti šių cheminių medžiagų išmetimą. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Sėkmės istorijos“ arba leidinyje „FitforREACH in Brief – Substitution and resource efficiency cases“.

2.Pritaikytos „nedidelių pastangų – mažų sąnaudų“ priemonės siekiant pakeisti atitinkamas pavojingas chemines medžiagas arba įdiegti sėkmingo cheminių medžiagų valdymo principus kitose mažose ir vidutinėse įmonėse. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Sėkmės istorijos“ arba leidinyje „FitforREACH in Brief – Substitution and resource efficiency cases“.

3.Sukurti internetiniai įrankiai, padedantys tinkamai valdyti chemines medžiagas įmonėse.

4.Padidinta informacijos sklaida apie REACH reglamento įgyvendinimą ir tinkamą jo taikymą susidomėjusiose Baltijos šalių mažose ir vidutinėse įmonėse. Tai prisidėjo prie pramonės ekologiškumo didinimo dėl geresnio cheminių medžiagų valdymo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Leidiniai“ arba leidinyje „FitforREACH in Brief – Publications and tools“.