Pirkimas

Pirmas žingsnis cheminių medžiagų valdyme - išsiaiškinti organizacijos atsakomybes. Jos priklauso nuo keleto aspektų, pavyzdžiui, jūsų rolės tiekimo grandinėje arba jūsų perkamos medžiagos pavojingumo.

Įsigijant chemines medžiagas remkitės geriausiomis saugumo praktikomis bei REACH reikalavimais:

1.Registracijos numeris

  • Įsitikinkite, kad jūsų perkamos medžiagos yra užregistruotos pagal REACH reglamento reikalavimus (ar medžiaga turi priskirtą registracijos numerį pagal 20(3) reglamento straipsnį?).

Galite klausti savo tiekėjų dėl cheminių medžiagų registracijos pagal REACH. Užregistruotų cheminių medžiagų sąrašą rasite ECHA tinklapyje, kur taip galite pamatyti, kas jas užregistravo. Registracija - tai kiekvieno gamintojo arba importuotojo atsakomybė.

2. Saugos duomenų lapai (SDL)

  • Įsitikinkite, kad gamintojas ar tiekėjas jums pateikia saugos duomenų lapus kartu su jūsų perkamais produktais (tai teisiškai yra privaloma).

Gamintojas jums pridės atspausdintus SDL arba nurodys skaitmeninę versiją internetinėje duomenų bazėje. Jeigu naudojama internetinė versija, - visi darbuotojai turi turėti priėjimą prie jos. Užtikrinkite, kad SDL yra išversti ir pasiekiami darbuotojams, ypatingai tiems, kurie susiduria su pavojų keliančiomis medžiagomis.

  • Prieš perkant peržvelkite SDL

Patikrinkite, ar jūsų įsigyjamoms cheminėms medžiagoms reikalingos specialios laikymo sąlygos, pvz., ar jos jautrios temperatūrai, lengvai užsidegančios. Ar šios medžiagos turi trumpą galiojimo laiką? Kokios specialios įrangos reikia šioms medžiagoms laikyti?

3. Ribojamos cheminės medžiagos

  • Pasitikrinkite, ar jūsų įsigyjamų cheminių medžiagų naudojimui yra taikomi teisiniai apribojimai.

Jeigu yra ribojimų, naudojimas galimas tik tuomet, jeigu laikotės apribojimo sąlygų. Informaciją apie ribojamas prioritetines ir pavojingas medžiagas galite rasti SubsPort duomenų bazėje bei ECHA tinklapyje. Tiekėjai privalo įtraukti tiekiamos medžiagos ribojimą apibūdinančią informaciją į saugos duomenų lapų 15 skiltį. REACH reglamento XVII priede rasite pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių  sąrašą, kuriame nurodyti prekybos ir naudojimo ribojimai Europos rinkai.

REACH reglamento XIV priedas – tai autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas. Jeigu naudojate arba ketinate naudoti cheminę medžiagą, įtrauktą į šį sąrašą, pagalvokite apie jos pakeitimą saugesne alternatyvą. Galbūt rinkoje yra jums tinkamų saugių alternatyvų. Taip pat įvertinkite finansines sąnaudas reikalingas autorizacijos procedūrai.

  • Jei vis tik naudosite medžiagą iš autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašo, pasitikrinkite, ar jūsų numatytasis cheminės medžiagos naudojimo būdas reikalauja patvirtinimo

Peržiūrėkite autorizuotinos cheminės medžiagos aprašymą ECHA puslapyje ir peržvelkite sąrašą, kokiais tikslais šią medžiagą leidžiama naudoti. Ar jūsų numatytasis naudojimo būdas įtrauktas? Jeigu ne, tai dar prieš įsigydami šią medžiaga, pasirūpinkite dėl autorizacijos.

4. Sumažinkite cheminių medžiagų naudojimą

  • Įsigykite tik tiek, kiek jums tikrai reikia.

Kuo  mažiau cheminių medžiagų pirksite ir naudosite, tuo mažiau cheminių atliekų susidarys. Stenkitės mąstyti tvariai. Užsisakykite tik tiek, kiek sunaudosite per metus arba mažiausią talpą, kokią galimą įsigyti. Įvertinkite, kokį medžiagos kiekį galite saugiai laikyti – ar užtenka vietos skirtos saugiai laikyti chemines medžiagas.

5. Jeigu tik galite, naudokite mažiau toksiškas ir mažiau pavojingas alternatyvas

  • Suraskite saugesnes, tinkamas naudojimui alternatyvas.

Patyrinėkite, ar yra cheminių medžiagų, metodų ar procedūrų, kurioms nereikėtų tokių pavojingų cheminių medžiagų. Pradėti paiešką galite čia.

6. Cheminių medžiagų inventorius

  • Kiekvieną kartą pradėję naudoti naują cheminę medžiagą atnaujinkite savo cheminių medžiagų inventorių.

Įmonėje privalo būti sudarytas laikomų ir naudojamų cheminių medžiagų inventorius, kuriame turi būti išvardyti cheminių medžiagų pavadinimai, kiekiai ar tūriai bei laikymo vieta. Jis turi būti nuolatos atnaujinamas ir lengvai prieinamas atsakingiems darbuotojams.

Jei turite klausimų ar susiduriate su neaiškumais – kreipkitės.