Veikla

Projektas „Cheminių medžiagų rizikos valdymas ir alternatyvų vertinimas: priemonės ir geriausia praktika, padedanti palaikyti žiediškumą, kurti tvaresnius produktus ir išvengti netinkamų alternatyvų pasirinkimo - LIFE FitforREACH-2" (FFR-2)“ padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje gerinti cheminių medžiagų rizikos valdymą. Siūloma nuosekli cheminių medžiagų rizikos valdymo sistema, pagrįsta projekto pirmtako "LIFE FitforREACH-1" (2015–2020 m.) metu sukurtais metodais ir priemonėmis, kurie pristatomi parengtame vadove bei skaitmeninėse gairėse. Projektas ugdo gebėjimus įgyvendinti cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemą ar jos elementus chemines medžiagas naudojančiose įmonėse.

FFR-2 tikslas ir pagrindinė idėja siekti, kad cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemos (ar jos elementų) taikymas Baltijos šalių įmonėse taptų įprasta praktika, taip sumažinant pavojingų medžiagų naudojimą, išmetimus ir poveikį sveikatai ir aplinkai. Siekiant sumažinti riziką, įmonėse turėtų vykti nuolatinis tobulinimo procesas ir, jei įmanoma, įgyvendinami pakeitimo atvejai. Pasibaigus projektui, įmonės turėtų gebėti atlikti cheminių medžiagų rizikos valdymą be papildomos pagalbos.

Darbe bus remiamasi išsamiais vadovais, konkrečiomis cheminių medžiagų rizikos valdymo priemonėmis, mokymais ir informacine medžiaga bei tikslinėmis praktinėmis konsultacijomis. 

Pagrindinė tikslinė FFR-2 grupė – chemines medžiagas ir mišinius naudojančios įmonės, įskaitant paslaugų teikėjus ir mišinių gamintojus. Remiantis FFR-2 dalyvaujančių įmonių esamos padėties vertinimu, bus nustatomi cheminių medžiagų rizikos valdymo tobulinimo poreikiai. Nors aktualūs yra visi cheminių medžiagų rizikos valdymo aspektai, pagrindinį dėmesį skirsime (labai) didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų pakeitimui. Išsamus alternatyvų vertinimas padės priimti duomenimis pagrįstus sprendimus dėl pakeitimų įgyvendinimo ir leis užkirsti kelią atvejams, kai pasirinktos alternatyvos pavojingumas nelabai tesiskiria nuo pradinės medžiagos pavojingumo (neefektyvus pakeitimas). Darbo sritys - įmonėse taikoma pirkimų tvarka, darbuotojų sauga, cheminių medžiagų apskaita, atitikties teisės aktams stebėsena, komunikacija tiekimo grandinėje ir bendras cheminis raštingumas.

Bendradarbiaujant su atliekų sektoriaus įmonėmis, bus nagrinėjamos galimybės ne tik nustatyti atliekose esančias pavojingas medžiagas, bet ir kaip tai galėtų pakeisti rūšiavimo ir atliekų apdorojimo praktiką, kad antrinės medžiagos taptų švaresnės ir joms atsirastų naujų rinkų.

FFR-2 veikla vykdoma ne tik Baltijos šalyse, bet ir Lenkijoje, kurioje mokymų apie cheminių medžiagų rizikos valdymą įmonėms buvo organizuota mažiau. Projektas bus plėtojamas ir į kitas Vidurio ir Rytų Europos šalis, pavyzdžiui, Vengriją, Slovakiją, Čekiją ar Serbiją.

FFR-2 taip pat siekiama padidinti cheminių medžiagų svarbą aplinkos apsaugos vadybos sistemose, aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartuose aiškiau nurodant „toksinį poveikį ir veiksmų poreikį“. Tai žymiai padidintų įmonių sąmoningumą apie chemines medžiagas.