Nelaimės atveju

Nelaimingi atsitikimai gali nutikti bet kada ir bet kur. Net ir saugumo priemonių laikymasis negali suteikti garantijos, kad bus išvengta nelaimės, tačiau tai ženkliai sumažina tokių įvykių tikimybę. Taigi, labai svarbu, kad įmonėje būtų apmokytų asmenų, kurie žinotų kaip išvengti cheminių nelaimių ir ką daryti jei tokia nelaimė nutinka bei kokių priemonių imtis po to (padarinių likvidacija ir cheminės saugos užtikrinimas).

Atsitiktinio nuotėkio atveju, pirmiausia svarbu užtikrinti darbuotojų ir asmeninę saugą, o tik po to, atsižvelgiant į SDL 6 skirsnį, identifikuoti pavojus ir imtis atitinkamų veiksmų. Gaisro ar sprogimo atveju vadovaukitės priešgaisrinės saugos nurodymais.

Taip pat svarbu žinoti, ką daryti didelio masto cheminių avarijų atveju. Daugiau informacijos galite rasti Seveso (III) direktyvoje 2012/18/ES. Seveso direktyvos tikslas išvengti didelio masto nelaimių susijusių su cheminėmis medžiagomis ir mažinti tokių nelaimių pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai. Ši direktyva apima įmones, kuriose tam tikrais kiekiais naudojamos pavojingos cheminės medžiagos (gamyboje arba sandėliuojamos), bet tai neliečia pramonės šakų, kurias dengia kitos direktyvos (pvz., branduolinė veikla, pavojingų medžiagų transportavimas).