Įrankiai

chem.jpg

SubSelect įrankis

Tai nesudėtingas įrankis skirtas chemines medžiagas ir jų mišinius naudojančioms įmonėms. SubSelect leidžia palyginti dvi ar daugiau skirtingų cheminių medžiagų – programoje tereikia suvesti jų CAS numerius ir savybes pasiremiant informacija iš saugos duomenų lapų ar kitų šaltinių. Įvertinami skirtingi aspektai – toksikologinis profilis, teisiniai apribojimai, aplinkosauginis poveikis ir pan. Šį įrankį unikaliu daro tai, jog jis leidžia palyginti ne tik skirtingas grynas medžiagas, bet ir jų mišinius. Tai ypač svarbu vertinant galimas alternatyvas ir planuojant pakeitimo veiksmus įmonėje.

Norint naudotis Subselect reikalinga 2010 metu arba naujesnė MS Access versija. Jei jos neturite, galite parsisiųsti MS Access 'runtime' versiją nemokamai. Ją rasite internete pasitelkdami internetinę paiešką. Parsisiuntę Subselect išskleiskite .zip failą savo kompiuteryje. Norėdami paleisti programą atidarykite 'SubSelect_xxx.accdb' ('xxx' yra Subselect versijos žymuo) ir galite pradėti darbą. 

Detalesnes intrukcijas dėl programos paleidimo rasite tekstiniame faile, programos pakete. Kilus specifiniams klausimams dėl įrankio naudojimo rekomenduojame naudotis pagalbos funkcija, esančia programoje. Europos cheminių medžiagų agentūros puslapyje rasite informaciją apie chemines medžiagas: https://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals

Parsisiųsti

Screen Shot 2018-01-29 at 1.52.21 PM.png

Medžiagų inventorizacijos sąrašo pavyzdys

Vienas iš kertinių gero cheminių medžiagų valdymo įmonėje aspektų – tai naudojamų ir gaminamų cheminių medžiagų ir mišinių apskaita. Į apskaitos lentelę įtraukiama visa reikalinga informacija, kuri gali padėti užtikrinti teisingą ir saugų cheminių medžiagų naudojimą, parodyti galimas cheminių medžiagų valdymo problemas (pvz. trūkstami ar neatnaujinti SDL, prastas rizikos valdymas ir t.t.) įmonėje. Taip pat suteikti visą reikalingą informaciją įvairios dokumentacijos tiekimui. Kiekvienoje įmonėje, poreikis kaupti vienokius ar kitokius duomenis skirsis, todėl įmonės šią lentelę turėtų prisitaikyti pagal savo poreikius. Ši lentelė yra kaip pavyzdys, parodantis kokio pobūdžio informacija gali būti reikalinga daugumai atvejų.

Parsisiųsti

Screen Shot 2020-02-03 at 11.49.04 AM.png

Saugos duomenų lapų (SDL) kokybės įvertinimas

Saugos duomenų lapas (SDL) – tai svarbus cheminę medžiagą mišinį lydintis dokumentas, kuriame turi būti pateikiama išsami informacija, kaip saugiai naudoti ir tvarkyti produktą. Geram cheminių medžiagų valdymui itin svarbu, kad ši informacija būtų tiksli ir naudinga, tad pasitikrinkite, ar SDS yra geros kokybės. Būtent tai galėsite padaryti naudodamiesi šiuo klausimynu.

Parsisiųsti