padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą
2017 09 20 Mus kasdien supa šimtai skirtingų žmogaus sukurtų cheminių medžiagų, iš kurių dalis turi neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir jį supančiai aplinkai. Baltijos aplinkos forumo kartu su partneriais Baltijos jūros regione (Lietuvoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje) atlikti tyrimai rodo, jog įvairios pavojingos cheminės medžiagos randamos rajonų nuotekų vandenyje, įskaitant ir nuotekas iš gyvenamųjų rajonų.
2017 09 15 Baltijos aplinkos forumas kartu su partneriais kviečia įmonių atstovus į nemokamą seminarą, kuris padės iš anksto pasirūpinti darbuotojų, klientų sveikata ir aplinkos apsauga bei atitikti teisės aktuose numatomus reikalavimus, dar prieš įsigaliojant ribojimams ar draudimams.
2017 08 21 Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą papildė dar viena medžiaga – perfluorheksano-1- sulfonine rūgštimi ir jos druskomis (PFHxS).
2017 08 02 Europos Komisija neseniai išleido naujausią apklausą apie cheminių medžiagų saugumą. Apklausos rezultatai buvo išleisti birželio mėnesį. Ji analizuoja supratimą ir informuotumą apie chemines medžiagas, požiūrį į šių medžiagų saugumą ir tai, kas už šią sritį turėtų būti atsakingas.
2017 07 12 Savo įmonės veikloje naudojate chemines medžiagas? Baltijos aplinkos forumas siūlo patyrusių tarptautinių cheminių medžiagų ekspertų pagalbą, diegiant finansiškai atsiperkančias aplinkosaugines inovacijas įmonėse, keičiant aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas chemines medžiagas mažiau pavojingomis
2017 06 08 Švedijos nevyriausybinė organizacija – Tarptautinis cheminių medžiagų sekretoriatas „ChemSec“ – pristatė internetinę prekybos platformą „Marketplace“. Tai susitikimo vieta pirkėjams bei alternatyvių cheminių medžiagų pardavėjams.
2017 05 15 Parduotate produktus, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų?  Nepamirškite, jog įmonėms privaloma teisingai klasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pavojingas chemines medžiagas ir mišinius prieš joms patenkant į rinką.
2017 04 07 Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius 2017 m. gegužės 10 d. Vilniuje organizuoja nemokamą seminarą „REACH Registracija 2018 ir CLP Reglamento reikalavimai“. Seminaras skirtas visiems tiekimo grandinėms dalyviams.