padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Autorizuotinų medžiagų sąrašas bus papildytas keturiems ftalatams priskiriant endokrininę sistemą ardančių medžiagų savybes

2019 07 23

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pateikė rekomendacijas Europos Komisijai pakeisti REACH reglamento XIV priedą (Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą), į jį įtraukiant endokrininę sistemą ardančių medžiagų savybes keturioms ftalatų grupės medžiagoms:

 

  • bis - 2-etilheksilftalatas (DEHP) (EC 204-211-0, CAS 117-81-7)
  • benzilbutilftalatas (BBP) (EC 201-622-7, CAS 85-68-7)
  • dibutilftalatas (DBP) (EC 201-557-4, CAS 84-74-2)
  • diizobutilftalatas (DIBP) (EC 201-553-2, CAS 84-69-5).

 

Kai Komisija priims sprendimą dėl pakeitimo, tam tikriems šių medžiagų išimties taikymo atvejams reikės autorizacijos procedūros. 

 

Šios medžiagos dėl endokrininę sistemą ardančių savybių buvo įtrauktos į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą (SVHC). DEHP taip pat buvo priskirtos neigiamą poveikį aplinkai darančios medžiagos savybės.

 

Šie keturi ftalatai jau ankščiau buvo įtraukti į SVHC sąrašą (2008 ir 2009 metais) ir į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą dėl toksiškumo reprodukcijai. 

 

Viešosios konsultacijos dėl REACH reglamento XIV priedo pakeitimo vyko 2018 m. gruodžio – 2019 m. kovo mėnesiais. Ankstesnė konsultacija vyko 2018 m. vasarą. Valstybių narių komitetas savo išvadas pateikė 2019 m. birželio 26 d. 

 

ECHA, priimdama rekomendaciją, atsižvelgė į pastabas ir Valstybių narių komiteto nuomonę. Paskutinės paraiškų pateikimo ir „saulėlydžio“ datos buvo rekomenduotos naudojimo tikslams, kurie iki šiol buvo priskirti prie išimčių, bet, priėmus pakeitimus, reikalaus autorizacijos proceso. Pakeitimai taikomi šiems naudojimo tikslams:

 

  • keturių ftalatų panaudojimas mišiniuose, kurių koncentracija yra didesnė arba lygi 0,1% m / m (iki šiol koncentracijos riba buvo 0,3% m / m);
  • kai kurie DEHP naudojimo būdai (pvz., su maistu besiliečiančiose medžiagose ar medicinos prietaisuose), kurie nebebus įtraukti į „bendrąsias autorizacijos reikalavimo išimtis“, nes ši medžiaga dabar buvo pripažinta SVHC taip pat dėl ​​pavojaus aplinkai. Dėl tos pačios priežasties ECHA rekomenduoja iš Autorizuotinų medžiagų sąrašo pašalinti išimtis dėl DEHP naudojimo tiesioginėje vaistų pakuotėje.

 

ECHA taip pat ragina Europos Komisiją persvarstyti esamą BBP ir DBP naudojimo išimtį vaistų tiesioginėje pakuotėje.

 

Sprendimą dėl REACH reglamento XVI priedo pakeitimo, įskaitant datos nustatymą,  nuo kada įmonėms reikės kreiptis dėl autorizacijos ir dėl naudojimo išimčių į ECHA, priims Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu.