padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Pavojingiausios medžiagos ir rizikingiausi sektoriai ES

charles-1189308-unsplash.jpg2019 03 19

 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) užsakymu Profesinės medicinos institutas atliko studiją. Pavojingoms medžiagoms ir didžiausią riziką darbuotojų sveikatai keliantiems sektoriams Europos Sąjungoje (ES) nustatyti naudoti naujausi metodai. Studijos metu buvo rinkti duomenys, gauti iš įvairių viešai prieinamų šaltinių.

 

Pavojingiausi sektoriai:

  • Variklinių transporto priemonių ir motociklų prekyba bei remontas
  • Cheminių medžiagų ir kitų cheminių produktų gamyba
  • Pastatų projektavimo ir kraštovaizdžio veiklos paslaugos
  • Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
  • Specializuota statybos veikla

 

Šis sąrašas nėra galutinis. Akivaizdu, kad pavojingų cheminių medžiagų poveikis įvairiose pramonės šakose šiuo metu nėra tinkamai dokumentuotas. Taip yra iš dalies dėl to, kad kai kuriose pramonės šakose, pvz., ūkininkavimo ar miškininkystės, apie galimus pavojus ar nutikusius įvykius savanoriškai pranešama rečiau. O kai kuriuose sektoriuose darbuotojų žinios apie galimus pavojus yra ypač menkos. 

 

Pavojingiausios medžiagos:

 

• Silicio dioksidas: veikia daugelį pramonės šakų bei darbuotojų, įskaitant tuos, kurie dirba statybose, kasyboje ir gamyboje.

• Asbestas: kelia pavojų statybos darbininkams. Nors asbestą draudžiama naudoti naujose statybinėse medžiagose, vis dar naudojamos senos medžiagos, o darbuotojai gali apie tai nežinoti.

• Tirpikliai: daugelio pramonės šakų darbuotojai gali susidurti su tirpikliais ir jų skleidžiamomis medžiagomis.

• Neinfekciniai biologiniai veiksniai: jų poveikis ypač žymus atliekų rūšiavimo ir perdirbimo pramonėje. Poveikį yra sunku kontroliuoti ir šiuo metu nėra nustatytos to poveikio darbo vietoje ribos.

• Medienos dulkės: procesų metu sukuriama medžiaga, klasifikuojama kaip kancerogenas. Medžio dulkės veikia įvairius medienos tvarkymo ir perdirbimo sričių darbuotojus.

 

Tyrime taip pat buvo nagrinėjamas neigiamo poveikio ES darbo jėgai paplitimas. Nustatyta, kad labiausiai tikėtina, jog neigiamų medžiagų poveikį patiria sveikatos priežiūros darbuotojai, statybininkai, globos ir aptarnavimo sričių specialistai bei mechanikai. 

 

Prevencija ir kontrolė

 

Ką galite padaryti, jei jūsų įmonės darbuotojams kyla pavojus dėl pavojingų medžiagų? Pirmiausia įsitikinkite, ar laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos teisinių reikalavimų. Taip pat galite pasinaudoti šio tyrimo metu surinktais duomenimis ir supažindinti darbuotojus su kylančiais pavojais. 

 

Parengta pagal Healthy-workplaces.eu informaciją