Iepirkums

Terminu “iepirkums” parasti lietojam, runājot par valsts iestādēm, kurām ir jāievēro publiskā iepirkuma noteikumi. Taču atsevišķas iepirkuma prasības tiek attiecinātas arī uz privātuzņēmumiem, ja tie saņem mērķfinansējumu.
Savi iepirkumu noteikumi var būt izdevīgi arī uzņēmumiem. Dažkārt iepirkumu procedūras izstrādi pieprasa iekšējā vadības sistēma vai arī klienti.

Uzņēmumi savu iepirkumu procedūru var veidot divos virzienos:

  • tehniskās prasības un to noteikšana iepirkto izejmateriālu kvalitātes kontrolei un nodrošināšanai;
  • piegādes ķēdes kontrole, fokusējoties uz to, kā izvēlēties piegādātājus un kā uzturēt labāku komunikāciju/sadarbību ar piegādātājiem.

Svarīga iepirkumu procedūras daļa ir kvalitātes kontrole, proti, kā tiks pārbaudīts, vai iepirktie izejmateriāli atbilst kvalitātes prasībām un kāda būs rīcība gadījumā, ja tiek atklāta neatbilstība. Tam jābūt iekļautam arī piegādes līgumā.

Attiecībā uz bīstamajām vielām izejmateriālos (izstrādājumos un ķimikālijās) vajadzētu pieprasīt informāciju par to bīstamību, piemēram, noteiktu bīstamo vielu saturu, drošības datu lapas un tad pieņemt lēmumu par iegādi. Gadījumos, ja klients nosaka, kādus izejmateriālus izmantosiet, piemēram, celtniecībā, zināšanas par materiālu bīstamību var noderēt, pārspriežot ar klientu pakalpojuma cenu, jo jums būs jānodrošina darbinieku veselības un vides aizsardzības prasību ievērošana.

Uzņēmumiem, kas vēlas būt efektīvāki un uzlabot izejvielu un bīstamu ķīmisku vielu pārvaldību, piedāvājam Ceļvedi iesācējiem: kā uzņēmumiem iepirkt izejvielas pārdomāti, lai labāk pārvaldītu bīstamās vielas. Vadlīnijās ir iekļauts paskaidrojošs ievads un Excel rīks ar pārbaudes sarakstiem un piemēriem, kā attīstīt vai uzlabot iekšējās pārvaldības sistēmu.