Pasākumi

Projekts "Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus produktus un izvairītos no nevēlamas aizstāšanas" LIFE FitforREACH-2 (FFR-2) atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā ķīmisko vielu riska pārvaldības praksē. Konsekventa ķīmisko vielu riska pārvaldības sistēma tiek nodrošināta, pamatojoties uz pieejām un instrumentiem, kas izstrādāti iepriekšējā projektā FitforREACH-1 (2015-2020) rokasgrāmatu un digitālo vadlīniju veidā. Projekta ietvaros tiks paaugstinātas uzņēmumu zināšanas ķīmisko vielu riska pārvaldības sistēmas vai tās elementu ieviešanai uzņēmumos. 


FFR-2 mērķis un pamatideja ir panākt, lai Baltijas valstu uzņēmumi ieviestu ķīmisko vielu riska pārvaldības sistēmas (elementus), padarītu tās par daļu no savas standarta prakses un tādējādi samazinātu bīstamo vielu izmantošanu, emisijas un kaitīgo iedarbību. Uzņēmumos jāievieš nepārtraukts uzlabošanas process un, ja iespējams, jāīsteno aizvietošanas gadījumi, lai demonstrētu praktisku riska samazināšanas piemēru. Pēc projekta beigām uzņēmumiem savas ieviestās sistēmas būtu jāizmanto bez papildu palīdzības.
Darba gaitā tiks izstrādāta visaptveroša rokasgrāmata, dažādi ķīmisko vielu riska pārvaldības rīki, apmācības un informatīvie materiāli, kā arī pieejamas specifiskas un praktiskas konsultācijas.


FFR-2 galvenā mērķgrupa ir vielu un maisījumu galalietotāji, tostarp pakalpojumu sniedzēji un maisījumu ražotāji. Pamatojoties uz status quo novērtējumu uzņēmumos, kas piedalās FFR-2, kopīgi tiek apzinātas ķīmisko vielu riska pārvaldības uzlabošanas iespējas. Lai gan var strādāt pie jebkura ķīmisko vielu riska pārvaldības aspekta, projekta uzmanības centrā ir (ļoti) bīstamu vielu aizstāšana.
Rūpīgs alternatīvu novērtējums palīdz pieņemt pārdomātus lēmumus par bīstamo vielu aizstāšanu uzņēmumos un var novērst līdzīgi bīstamu alternatīvu izvēli (tā saukto "nevēlamo aizstāšanu" jeb angliski "regrettable substitution").  

Darbs aptvers tādas jomas kā  iepirkšanas kārtību, darbinieku aizsardzību, ķīmisko vielu uzskaiti, atbilstības uzraudzību, saziņu piegādes ķēdē un vispārējo ķīmisko vielu lietošanas lietpratību. 
Sadarbībā ar atkritumu nozares uzņēmumu mērķgrupu tiks izpētītas iespējas identificēt bīstamās vielas atkritumos un to, kā šī informācija varētu mainīt šķirošanas un apstrādes praksi, tādējādi radot tīrākus otrreizējos materiālus un pavērt iespējas sadarbībai ar jauniem klientiem.

Atšķirībā no iepriekšējā projekta FFR-2 pasākumi tiek īstenoti arī Polijā, kur iepriekš ķīmisko vielu riska pārvaldības jomā ir apmācīts mazāk uzņēmumu. Tālāka pieredzes pārnese notiks arī citās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, piemēram, Ungārijā, Slovākijā, Čehijā vai Serbijā. 
 

FFR-2 mērķis ir arī palielināt ķīmisko vielu nozīmi vides pārvaldības sistēmās, vides pārvaldības sistēmu standartos skaidrāk norādot "toksisko ietekmi un rīcības vajadzības". Tas ievērojami palielinātu uzņēmumu informētību par ķīmiskajām vielām.