Lielizmēra noliktava

Ļoti bieži lielizmēra noliktavās nav atbilstošas ķīmisko vielu pārvaldības. Galvenās kļūdas, kas tiek pieļautas:

  • ķīmiskās vielas tiek glabātas uz pārvietošanās ceļiem,
  • nav gājēju un transportlīdzekļu plūsmas regulējuma,
  • noliktavu darbinieki nav atbilstoši apmācīti,
  • gāzes baloni nav pienācīgi nostiprināti,
  • neatbilstoša ķīmisko vielu sadalīšana pa grupām, piemēram, organiskās skābes tiek uzglabātas blakus minerālskābēm u.c.

Paaugstinātu bīstamību rada arī viegli uzliesmojošu vielu uzglabāšana.

Visbiežāk negadījumi notiek šādu iemeslu dēļ:

  • nepareiza darbinieku rīcība (personāla apmācības trūkums);
  • vielu atrašanās netālu no atklātas liesmas vai cita siltuma avota;
  • neatbilstoša risku kontrole;
  • neatbilstoša aizdegšanās avotu kontrole;
  • ķīmisko vielu bīstamībai neatbilstoši izvēlēti uzglabāšanas apstākļi.

Pat, ja lielizmēra noliktava kalpo kā pagaidu glabātava, ir jāievēro visi drošības pasākumi. Savukārt, ja tiek plānots uzglabāt lielus ķīmisko vielu apjomus (> 10 tonnām), ir nepieciešams ne vien ķīmiskās drošības novērtējums un pārskats, bet iespējams, būs vajadzīgs arī iedarbības scenārijs vielām, kas atbilst REACH regulas 14. pants bīstamības klašu kritērijiem.  

Vairāk informācijas:
Ķīmisko vielu uzglabāšana lielizmēra noliktavās