Ķīmisko vielu sadalīšana

Ķīmiskās vielas var sadalīt pa bīstamības klasēm:

 • sprādzienbīstamas,
 • oksidējošas,
 • uzliesmojošas (t.sk., viegli uzliesmojošas, īpaši viegli uzliesmojošas),
 • toksiskas,
 • kodīgas,
 • saspiestās gāzes,
 • šķidrās gāzes u.c.

Tāpat ir vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar mitrumu, karstumu, saules gaismu.

Galvenie nosacījumu ķīmisko vielu sadalīšanai, ņemot vērā to bīstamību un ķīmiski/fizikālās īpašības:

 • skābes uzglabāt atsevišķi no citām ķīmiskām vielām, piemēram, metāliem, īpaši, metālu putekļiem, bāziskām vielām un oksidējošiem materiāliem;
 • uzglabāt skābes un bāzes atsevišķi;
 • uzglabāt oksidējošas neorganiskas skābes atsevišķi no organiskajām skābēm;
 • nodalīt oksidētājus no uzliesmojošām, piroforām un degošām vielām, piemēram, šķīdinātājiem;
 • uzglabāt uzliesmojošus šķidrumus atbilstošos glabāšanas skapjos;
 • uzglabāt kodīgas vielas atsevišķi no vielām, kuras var reaģēt ar tām un veidot nevēlamus, toksiskus produktus;
 • uzglabāt īpaši piesardzīgi ķīmiskas vielas, kurām ir vairākas bīstamības īpašības, piemēram, koncentrēta etiķskābe ir gan uzliesmojoša, gan kodīga;
 • uzglabāt atsevišķi toksiskās un ļoti toksiskās vielas no citām ķīmiskām vielām;
 • uzglabāt atsevišķi toksiskās vielas, kuras var savstarpēji reaģēt;
 • neuzglabāt vielas alfabētiskā secībā.

Vairāk informācijas: