Resursu efektivitāte

Resursu efektivitāte ir svarīga uzņēmuma konkurentspējas nodrošināšanai, jo ražotāji Eiropā izejvielām tērē vidēji 40%, bet par enerģiju un ūdeni līdz pat 50% no kopējām ražošanas izmaksām.

Resursu efektivitāte – atgriešana ražošanā, remonts, pārstrāde, ekodizains, tehniskā apkope -  ļauj mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ietaupīt ražošanas izmaksas, palielināt produktivitāti un papildus sniedz svarīgu ieguldījumu vides problēmu risināšanā.

Aprites ekonomika

Tā sauktā aprites ekonomika palielina resursu un izmaksu ietaupījumu, paildzinot resursu un produktu izmantošanas laiku.
Resursu efektīvas aprites ekonomikas galvenie principi ir šādi:

 • ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana vai produktu ražošana ar lielāku pievienoto vērtību, izmantojot mazāk resursu;
 • uzņēmumu un patērētāju iesaistīšana procesā, kad uzņēmums kļūst videi draudzīgāks;
 • principa 'piesārņotājs maksā' ieviešana;
 • pakāpeniski subsīdiju, kas kaitē videi, atcelšana;
 • zaļš un inovatīvs publiskais iepirkums;
 • ekodizains un ekoinovācijas.

Kas uzņēmumam jādara, lai tas kļūtu efektīvāks?

 1. Jātaupa: maksimāli jātaupa resursi, domājot par ilgtspēju un ietekmi uz vidi.
 2. Jāizmanto atkāroti: jāpalielina materiālu otrreizēja izmantošana un atkārtoti jāizmanto produkta sastāvdaļas.
 3. Jāaizvieto: primārā resursa (izejvielas) vietā jālieto citus ar augstāku efektivitāti un zemāku ietekmi uz vidi visā dzīves ciklā, t.sk. drošākas ķīmiskās vielass.
 4.  Jāsamazina: lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības, jāizmanto jaunus darbības veidus, produktus vai pakalpojumus, kuros jāiegulda mazāk resursu.
 5. Jānovērtē: jāmācās novērtēt ekosistēmu pakalpojumus un dabas resursus naudiskā izteiksmē, jo tas palīdz novērst vai samazināt ietekmi uz vidi.

Vairāk par resursu efektivitāti un aprites ekonomiku:
Eiropas Komisija
Efektīva resursu izmantošanu Eiropā
ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku