pomożefirmom w bardziej efektywnym zarządzaniu chemikaliami i zastępowaniu substancji niebezpiecznych

Wystartował projekt LIFE FitforREACH-2.

W październiku 2023 roku rozpoczął się nowy projekt programu LIFE "LIFE FitforREACH-2 - Zarządzanie ryzykiem chemicznym i ocena alternatyw: Narzędzia i najlepsze praktyki wspierające cyrkularność, tworzenie bardziej zrównoważonych produktów i unikanie niepożądanych substytucji zamiennych".

Celem LIFE FitforREACH-2 jest wsparcie tych MŚP w Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce, które używają (niebezpiecznych) substancji chemicznych w swoich produktach lub procesach poprzez wdrożenie (elementów) systemów zarządzania ryzykiem chemicznym w firmach, zachęcanie i wspieranie redukcji użycia, emisji i ekspozycji na niebezpieczne substancje. Dodatkowo zajmiemy się sektorem odpadów, aby ocenić, jak identyfikować niebezpieczne substancje w odpadach i jak te informacje mogą zmienić praktyki sortowania i przetwarzania.

Partnerem wiodącym projektu jest Bałtyckie Forum Środowiskowe Estonia (Balitc Environmental Forum Estonia), a łącznie w projekcie uczestniczy 16 firm i organizacji z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.

Projekt LIFE FitforREACH-2 jest finansowany przez program Unii Europejskiej LIFE, Agencję Rozwoju Regionalnego Łotwy, Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Republiki Łotwy, Centrum Inwestycji Środowiskowych Estonii, Ministerstwo Środowiska Litwy.

Możesz przeczytać więcej o projekcie tutaj.

Group photo2.jpg