padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Cheminė sauga - „Scanfil“ konkurencinis pranašumas

Įmonė „Scanfil“, FFR-2 projekto partnerė, užsiima telekomunikacinės ir pramoninės elektronikos gamyba. Deja, abiejose srityse reikia naudoti pavojingas chemines medžiagas.

Nors gamykloje kasdien naudojama daugiau kaip 300 pavojingų cheminių medžiagų, darbo su šiomis cheminėmis medžiagomis procedūros yra gerai parengtos ir integruotos į darbo aplinką. Reguliarūs darbuotojų mokymai užtikrina, kad visa veikla būtų vykdoma remiantis geriausia įmonės praktika. Nepaisant to, nuolat atsiranda naujos informacijos ir praktikos pavyzdžių, o tai verčia tobulinti cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemas ir jas įgyvendinti efektyviau kasdieninėje praktikoje. Taip galiausiai sumažinamas pavojingų cheminių medžiagų naudojimas, jų poveikis ir išmetamų teršalų kiekis.

Vykdydami vieną iš projekto veiklų, „Scanfil“ įsidiegs naują cheminių medžiagų valdymo programinę įrangą, kuri suteiks geresnį suvokimą apie cheminių medžiagų pirkimą ir naudojimą. Sistema suteikia informacijos apie tai, kuriose darbo vietose naudojamos pavojingiausios cheminės medžiagos, ši informacija leis imtis veiksmingiausių darbo saugos priemonių. Be to, sistemoje kaupiami saugos duomenų lapai, kurie yra prieinami darbuotojams.

Projekto veiklos tikslas - kancerogenines, mutagenines ir toksiškas reprodukcijai chemines medžiagas pakeisti saugesnėmis alternatyvomis. Potencialios alternatyvos bus bandomos ir analizuojamos, siekiant nustatyti jų naudą tiek ekonominiu, tiek poveikio aplinkai požiūriu gamybos procese.

Į planą įtrauktas ir cinkavimui naudojamų cheminių medžiagų laikymo sąlygų pagerinimas. Dabartinė laikymo vieta yra per maža, tad neužtenka vietos visų cheminių medžiagų laikymui. Saugumo patobulinimas sandėlyje užtikrins, kad būtų laikomasi visų reikalavimų.

Įmonė taip pat siekia patobulinti nuotekų valymo sistemą, kad būtų geriau surenkamos pavojingos cheminės medžiagos ir atitiktų pramonės standartus. Reikalingi nauji sprendimai cheminių medžiagų šalinimo stadijoje, o projekto tikslas – juos rasti ir įgyvendinti.

„Scanfil“ aplinkosaugos ir darbo aplinkos nuostatuose teigiama, kad nuolat siekiama užkirsti kelią žalingam poveikiui aplinkai. Todėl vienas iš aplinkosaugos tikslų - nuolat ieškoti alternatyvų, kurios pakeistų gamybos procesuose naudojamas pavojingas chemines medžiagas. Šis tikslas taip pat įgyvendinamas vykdant FFR2 projekto veiklą.