padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Organizuota Apskritojo stalo diskusija dėl cheminių medžiagų valdymo įmonėse

Birželio 18 d. Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (ECAT) kartu su Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutu (KTU APINI)  organizavo pirmąją projekto "LIFE Fit for REACH-2" apskritojo stalo diskusiją, į kuria buvo pakviesti įvairių ministerijų ir priežiūros institucijų specialistai, kurie dirba cheminių medžiagų valdymo ir taršos prevencijos klausimais.

Susitikime trumpai apžvelgtas projektas LIFE FitForREACH-2, pristatytos jo veiklos ir laukiami rezultatai. Taip pat apibendrinti pokalbių su nacionalinių šioje srityje dirbančių institucijų atstovais rezultatai apie esamą cheminių medžiagų valdymo situaciją Baltijos šalyse ir Lenkijoje.

KTU APINI ekspertai pristatė projekte dalyvaujančias Baltijos šalių įmones, apžvelgė jų atvejus ir veiklas šiame projekte. Renginio pabaigoje organizuota diskusija „Bendradarbiavimas ir tolimesni veiksmai informuotumo apie pavojingas medžiagas didinimo ir cheminių medžiagų keliamos rizikos mažinimo srityje“, kurioje aktyviai dalyvavo ir savo mintimis dalijosi šiame renginyje dalyvavusių Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės darbo inspekcijos atstovai. 

Renginio pranešimus rasite: 

Apie LIFE FitForREACH2.pdf

Nacionalinių institucijų interviu apžvalga.pdf

Cheminių medžiagų rizikos valdymas įmonėse projekte dalyvaujančios Baltijos šalių įmonės ir jų atvejai.pdf