padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Nauja ES cheminių medžiagų tvarumo strategija

Spalį paskelbta Cheminių medžiagų tvarumo strategija yra esminis ES dokumentas, siekiant spręsti pasklidosios taršos šaltinius. Ji siekia pašalinti riziką, susijusią su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, ir skatinti tvarias alternatyvas. Pavojingų medžiagų pakeitimas saugesnėmis alternatyvomis yra vienas iš pagrindinių strategijos įgyvendinimo prioritetų, kuris įvardijamas, kaip Europos cheminių medžiagų gamybos tvarumą užtikrinimas.

Galima tikėtis, kad pavojingų medžiagų pakeitimą paskatins saugesnio dizaino (safe-by-design) principas. Šiuo požiūriu atsižvelgiama į cheminės medžiagos būvio ciklą nuo projektavimo iki gamybos ir nuo proceso iki produkto. Siekiama kiek įmanoma sumažinti poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Laikantis šio požiūrio, „Žiedinės ekonomikos veiksmų plano“ tikslai būtų papildyti užtikrinant, kad pavojingos cheminės medžiagos nepatektų į atliekų srautus, numatytus perdirbti ir pakartotinai naudoti.

„Fit for REACH“ projekte yra keletas pavyzdžių, kai įmonės sėkmingai sugeba pavojingas chemines medžiagas pakeisti saugesnėmis alternatyvomis. Vis dėlto, išlaidos ir ištekliai, reikalingi investuoti į reikiamą infrastruktūrą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, yra pripažinti standartine kliūtimi ieškant ar įtraukiant alternatyvią medžiagą. Viso projekto metu buvo jaučiamas susirūpinimas dėl žmogiškojo ir finansinio kapitalo apribojimų, kurie palaikytų pakeitimo procesus.

Galima tikėtis, kad Komisija pateiks keletą iniciatyvų, kaip palengvinti ir paskatinti  strategiją, įskaitant didesnį dėmesį per esamus mechanizmus, pvz., „Horizontas Europa“, teikiant finansinę paramą kuriant saugesnes ir tvarias chemines medžiagas. Be to, tikimasi, kad jie būsimoje tvarių produktų teisėkūros iniciatyvoje siūlys nustatyti tvaraus vertinimo kriterijus ir įtraukti su cheminėmis medžiagomis susijusius reikalavimus.

Nors ir sunku numatyti tikslų kriterijų, tikriausiai šiomis iniciatyvomis taip pat bus siekiama išvengti netinkamo pakeitimo. Komisija pereina prie medžiagų grupavimo kaip cheminių medžiagų rizikos valdymo dalies, visų pirma į PFAS grupavimo pagal Vandens pagrindų direktyvoje pateiktas ribas. Tikimasi, kad cheminių medžiagų strategijoje bus numatytas būsimas cheminių medžiagų grupių, turinčių panašų pavojų, riziką ar funkciją, vertinimo metodas.

Praktiškai, visoje tiekimo grandinėje esančioms įmonėms reikės įvertinti savo gaminiuose naudojamas medžiagas ir aktyviai ieškoti alternatyvų. Grupavimo metodu galiausiai siekiama padidinti leidimų ir apribojimų procedūrų, kurios iki šiol rėmėsi pavienėmis medžiagomis, efektyvumą. Šis rizikos vertinimo būdas buvo kritikuojamas dėl to, kad reikalauja daug išteklių ir ne visada yra pats efektyviausias realiam pakeitimui.