will help companies to ensure a more efficient management of chemicals and to substitute hazardous substances

LIFE FIT FOR REACH jaunumi #4


2020.gada novembris  | Skatīt mājaslpā

Ķīmisko vielu pārvaldība uzņēmumos:
mūsu ekspertu secinājumi

                 

Projekta eksperti strādāja ar aptuveni 90 sadarbības uzņēmumu gadījumiem Baltijas valstīs.

Aptuveni puse gadījumu bija saistīta ar bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanu, aizstājot ķimikālijas ar alternatīvu vielu, tehnoloģiju vai funkcionālu alternatīvu.

Pārējos gadījumos tika īstenoti organizatoriski pasākumi  - ķīmisko vielu uzskaites uzlabošana vai izveidošana, darba drošības jautājumu risināšana u.tml.
Papildus tam 45 uzņēmumi saņēma mazākas konsultācijas, piemēram, par kādu noteiktu ķīmisko vielu pārvaldības jautājumu.
Lasīt vairāk
 

Aizvietošanas un konsultāciju piemēri Baltijas valstīs

Lietuviešu uznēmums Ameralabs izstrādā un ražo 3D printeru krāsas profesionāļiem un mājas lietotājiem.

3D drukāšanai ir nepieciešami UV jutīgi maisījumi, kas sacietē, drukājot 3D formu uz 3D printera. Šie maisījumi parasti ir šķidrā formā, un tie var būt kaitīgi cilvēka veselībai un videi. Uzņēmums nomainīja lielu daļu ādu kairinošo un ūdens videi kaitīgo akrilātu, kā arī turpina uzlabot savu produktu veiktspēju.

Igauņu uzņēmums TMB Element sadarbībā ar projekta ekspertiem trīs gadus strādāja, lai izveidotu ķīmisko vielu drošības sistēmu.

Uzņēmums, kas ražo dažādus betona elementus, izveidoja ķīmisko vielu uzskaites sistēmu, pārskatīja vielu lietošanu un uzlaboja drošības datu lapas, lai varētu sākt darboties Ziemeļvalstu tirgu. Rūpnīcā tika uzlabota arī darba vietu drošība. 

 
Wess Motors vajadzēja vairāk nekā divus mēnešus, lai pārskatītu visas uzņēmumā izmantotās ķimikālijas.
Eksporta mēbeļu ražotājs Kvist noteiktu mēbeļu ražošanā poliuretāna krāsu vietā tagad izmanto ūdens bāzes krāsas.
Poligrāfijas uzņēmums Project Room šķīdinātāju bāzes tintes nomainot pret videi draudzīgākām un nekaitīgākām lateksa tintēm.

Projekta rezultāti Latvijā: 16 aizvietošanas gadījumi un daudz zinošāku uzņēmumu

13 uzņēmumu ir samazinājuši bīstamās vielas savā ikdienas darbā. Vairāk nekā 30 kompāniju saņēmušas konsultācijas ķīmisko vielu pārvaldības jautājumos, bet aptuveni 600 uzņēmumu pārstāvju padziļinājuši zināšanas šajā jomā. Tāds ir īsais bīstamo vielu aizvietošanas atbalsta projekta LIFE Fit for REACH paveiktā kopsavilkums Latvijā.
 

Kā pareizi lietot vides paziņojumus

Esam sagatavojuši īpašu rokasgrāmatu Vides paziņojumu izmantošana ikvienam uzņēmumam, kurš vēlas saviem klientiem pastāstīt par savu produktu vides priekšrocībām.  Šajā informatīvajā materiālā ir paskaid­rots, kā veidot vides paziņojumus bez maldināšanas. Papildus tas iepazīstina ar citiem vides paziņojumu veidiem – eko­marķēju.

- Apskatīt rokasgrāmatu -

 

www.fitreach.eu
 
Projektu "Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti" (LIFE Fit for REACH, Projekta Nr. LIFE14 ENV/LV/000174) līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE programma un Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 
This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*