palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Mazāk bīstamo vielu un zinošāki uzņēmumi

13 uzņēmumu ir samazinājuši bīstamās vielas savā ikdienas darbā. Vairāk nekā 30 kompāniju saņēmušas konsultācijas ķīmisko vielu pārvaldības jautājumos, bet aptuveni 600 uzņēmumu pārstāvju padziļinājuši zināšanas šajā jomā. Tāds ir īsais bīstamo vielu aizvietošanas atbalsta projekta LIFE Fit for REACH paveiktā kopsavilkums Latvijā.

Mazāk bīstamo vielu

Ne tikai lielas ķīmijas rūpnīcas, bet arī mazi uzņēmumi ikdienā izmanto bīstamās vielas. Daudzas no tām var ļoti nopietni kaitēt cilvēku veselībai un videi. Ja vien iespējams, šādas vielas jāaizvieto ar mazāk kaitīgām alternatīvām. Pateicoties LIFE Fit for REACH ekspertu padomam un projekta finansiālam atbalstam, 13 dažādi Latvijas uzņēmumi īstenoja kopumā 16 bīstamo vielu aizvietošanas. Starp tiem ir arī labi zināmi uzņēmumi kā Latvijas Balzams, Spodrība, Mežroze, bet visvairāk aizvietošanas gadījumu ir metālapstrādē un automobiļu apkopes jomā.

Uzņēmumi pilnveidoja procesus un iekārtas, izmēģināja drošākas alternatīvas, kā arī pilnībā izslēdza ķīmiskās vielas no ražošanas procesiem, ieviešot jaunas tehnoloģijas.

Starp vielām, kuras nu tiek izmantotas mazāk, ir arī īpaši bīstamās vielas, piemēram, borskābe, bisfenols A, toluols.   

Zinošāki uzņēmumi

Projekta laikā vairāk nekā 30 uzņēmumu ir saņēmuši dažādas konsultācijas, galvenokārt ķīmisko vielu inventarizācijā, labāku tehnoloģiju pielietošanā, alternatīvu meklēšanā, vides paziņojumu izmantošanā.

Tāpat visa projekta laikā uzņēmumiem bija iespēja piedalīties vairāk nekā 20 apmācībās par ķīmisko vielu pārvaldību, projekta elektroniskajiem rīkiem un vides paziņojumu izmantošanu. Kopumā savas zināšanas papildinājuši vairāk nekā 600 dalībnieku. 

Arī pēc projekta ikvienam uzņēmumam būs iespēja izmantot projekta izstrādātos elektroniskos rīkus ķīmisko vielu pārvaldības sakārtošanai un aizvietošanas alternatīvu izvērtēšanai, kā arī materiālus par zaļā iepirkuma organizēšanu uzņēmumā un vides paziņojumu pareizu lietošanu.

Ikviens uzņēmums var projekta mājaslapā iepazīties ar īstenotajiem aizvietošanas piemēriem, bet drīzumā vairāki detalizēti apraksti būs pieejami arī starptautiskajā aizvietošanas portālā Subsportplus.

Projekta noslēguma pasākums pulcē daudz interesentu

Piedaloties vairāk nekā 60 dalībniekiem, 2020.gada 20. novembrī tiešsaistes pasākumā Cik gatavi ir Latvijas uzņēmumi bīstamo vielu aizvietošanai projekta eksperti iepazīstināja ar rezultātiem un deva iespēju vairākiem projektā iesaistītajiem uzņēmumie dalīties ar savu pieredzi bīstamo vielu aizvietošanā. Klausītāju vidū bija gan uzņēmumu, gan profesionālo organizāciju, gan atbildīgo institūciju pārstāvji. Pasākumā uzņēmumi varēja uzzināt arī par aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē ķīmisko vielu apriti, kā arī iespējām nākotnē piesaistīt finansējumu bīstamo vielu aizvietošanai.

noslegums.png

Īsumā par projektu

Projekta mērķis bija atbalstīt Baltijas uzņēmumus ķīmisko vielu pārvaldības sakārtošanā un bīstamo vielu aizvietošanā, lai tie varētu ievērot ES ķīmisko vielu regulas REACH prasības. Projekts ilga piecus gadus (2015.-2020. gads). Projektā piedalījās organizācijas un uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. No Latvijas projektā darbojās Baltijas Vides forums, Ekodizaina kompetences centrs, LVĢMC un uzņēmums TenaChem.

FFR rezultati.png