LIFE Fit for REACH lõpukonverents toimub novembris 2020!

25-26. novembril 2020 toimub LIFE Fit for REACH virtuaalne lõpukonverents pealkirjaga "5 aastat jõupingutusi ohtlike ainete heitkoguste vähendamiseks Baltimaade ettevõtetes".

Projekti LIFE Fit for REACH raames on läbiviidud 90 juhtumit kemikaalide täiustatud käitlemise osas, sealhulgas asendamise ja ressursitõhususega seotud tegevused!

Konverentsi esimesel päeval tegeletakse erinevate küsimustega eduka kemikaalide riskijuhtimises, mis hõlmab ka praktilisi näiteid ettevõtetest. Keerukad asendamised ja väikese eelarvega lihtsamad juhtumid näitavad kemikaalide käitlemist praktikas, sealhulgas selle keskkonnamõjusid, sellega seotud kulude-tulude analüüse ja ettevõtte keskkonnasõbraliku maine loomist. Samuti tutvustame projektis kogutud peamisi järeldusi ja õppetunde, sealhulgas REACH rakendamist ning meie soovitusi poliitika kujundajatele ja otsustajatele riiklikul ja ELi tasandil.

Konverentsi teisel päeval viime läbi seminari kemikaalidega seotud teemade selgemast integreerimisest keskkonnajuhtimissüsteemidesse ja standarditesse. Selgitame ISO14000, EMAS, keskkonnaväidete ja keskkonnahoidlike hangete skeeme ning otsime vastuseid küsimusele, kuidas need need võiksid olla paremad abivahendid kemikaalidega seotud riskide juhtimisel.

Täpsem info ja ajakava on varsti leitav meie koduleheküljel.