Metanooli kasutamise piiramine ELis

Alates 9. maist 2019 hakkab Euroopa Liidus kehtima piirang metanooli kasutamisele tuuleklaasipesu- või jääsulatusvedelikes.

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud piirangu otsuse kohaselt ei tohi metanooli üldsuse jaoks turule viia pärast 9. maid 2019 tuuleklaasipesu- või jääsulatusvedelikes, kui aine kontsentratsioon on 0,6 massiprotsenti või enam.

 

 

REACH-määruse nõuete järgimine on kohustuslik kõigile kemikaalide tootmise, importimise, levitamise ja kasutamisega seotud ettevõtetele. Täiendavad küsimused REACH-määruse kohta esitada Eesti ametliku REACH kasutajatoe veebilehe vormi kaudu
http://kemikaaliohutus.sm.ee/reach-ja-clp-esita-kuesimus.html või e-postiga reach@terviseamet.ee.