Vahupurgi uus elu

Andrus Ööpik, Peep Tammistu ja Karin Viipsi Henkel Balti Pärnu arenduslaborist käisid projekti LIFE Fit for REACH abil augusti lõpus tutvumas PDR tehasega ja arutamas koostöövõimalusi.

Henkel Balti turustab erinevate kaubamärkide all ehitus- ja kodukeemiat ning keha- ja juuksehooldusvahendeid. Ettevõtte peamine polüuretaanvahtude tootmistehas (end. Makroflex) asub Pärnus. Ettevõtte eesmärgid projektis on ohtlike jäätmete vähendamine, ohtlike ainete asendamine, kvaliteedikontrolli tõhustamine ja ressursside efektiivsem kasutamine.

PDR on Saksamaal väikeses Thurnau külas asuv jäätmekäitlusettevõte. Ettevõttel on 25-aastane kogemus jäätmete ümbertöötlemisel. Kasutatud polüuretaanvahtude purgid on klassifitseeritud ohtlike jäätmete hulka, millega Saksamaal kaasneb nende ümbertöötlemiskohustus. Selle täitmiseks ongi polüuretaanvahtude tootjad asutanud PDR-i. Teadaolevalt on Saksamaa ainuke riik, kus toimub polüuretaanvahu purkide ümbertöötlemine, mujal lähevad need kas põletamisele või matmisele. Riigis on välja töötatud toimiv vahupurkide kogumisvõrgustik. Kõik kokku kogutud purgid läbivad sorteerimisprotsessi, kus kontrollitakse ümbertöötluse märgistust ja purgi seisukorda. Juba kuivanud vahuga või vett sisaldavad purgid ümbertöötlusesse ei sobi. Taaskasutatavaks materjaliks muudetakse nii pakend kui ka purkides sisalduv jääkmaterjal.

henkel 3.jpg

Vahupurkide kogumiskonteiner PDR väravas

Lühidalt protsessist. Purgid purustatakse mehaaniliselt vältides õhuga kokkupuudet. Vedelik ja purgi detailid kukuvad lahusti vanni. Loputuskruvi toob need uuesti välja ja peseb loputuspihustite abil. Järgnevad kuivatamine ja metallijääkide sorteerimine. Saadud lahusti segu filtritakse mitu korda ja eraldatakse prepolümeeriks ja lahustiks. Lisaks kogutakse kokku gaasid. Plastosad jahvatatakse sobivaks uute plastide tootmiseks. Ümbertöötlusprotsessi saadusteks on prepolümeer, gaas, plastik, plekk ja alumiinium. Saadud prepolümeeri ja gaasi on võimalik uuesti kasutatada ehitusvahu tootmiseks.

henkel uus.jpg

Kasutatud purkidest toodetavad materjalid ja proportsioonid.

“Koostöö PDR-iga oli meie jaoks uus avastus. Tegevused, mis on hakanud tänu sellele arenema, haakuvad väga hästi käesoleva projekti teemadega - ohtlike jäätmete ümbertöötlus ja taaskasutus,” kommenteeris külastust Henkel Balti arenduskeemik Karin Viipsi.

henkel.jpg

Andrus, Peep ja Karin koos PDR meeskonnaga